Waterbergingen


In het dichtbebouwde Delfland kunnen we regenwater maar moeilijk kwijt. Maar als het vaak en hard regent, moet dat water toch ergens heen. Waterbergingen zijn tijdelijke opslagplaatsen voor regenwater. Zo hebben we meer tijd om het te veel aan water af te voeren, als het flink geregend heeft.

Soorten waterbergingen

Vaak hebben waterbergingen een dubbele functie. Zo kunnen we de ruimte die er is, slim gebruiken. Waterbergingen heb je in veel soorten en maten. Bijvoorbeeld onder de grond, op een dak of in een silo van een tuinder. Maar ook een polder of park kan in nood gebruikt worden als tijdelijke waterbuffer.

Van ontoegankelijke polder naar klimaatadaptief park

Het Molenvlietpark in Den Haag is een goed voorbeeld van een waterberging. In droge tijden kun je er heerlijk wandelen. En in natte tijden kan het park tijdelijk 60.000 m3 extra water bergen; dat zijn ruim 250.000 regentonnen. Bovendien zorgen de diverse beplanting en de natuurvriendelijke oevers voor een hoge biodiversiteit in het gebied. Er zijn veel water- en oeverplanten waartussen vissen zich kunnen verstoppen en ongestoord kunnen paaien én opgroeien, Hierdoor komen er ook meer vissoorten in het water waardoor de waterkwaliteit verbetert.


Urban Waterbuffer in Rotterdam

Waterberging Woudse polder

Waterbuffer bij tuinders