Beton, staal en kunststof hebben meeste milieu-impact in projecten


Kunststof, beton, staal en ijzer, klei en zand zijn de meest voorkomende materialen in beheer van Delfland en hebben ook de meeste impact op het milieu. Deze materialen bevinden zich voornamelijk in waterkeringen, transportleidingen, beschoeiingen, AWZI’s en poldergemalen.

Dit blijkt uit een onderzoek van Witteveen+Bos en Metabolic in samenwerking met Stowa, Unie van Waterschappen en 6 waterschappen, waaronder Delfland. Het doel van deze studie was om de hoeveelheid bouwmaterialen die zijn verwerkt
in de objecten van de deelnemende waterschappen inzichtelijk te maken, en daarnaast de totale milieu-impact van deze materialen in te schatten. De studie vormt een belangrijk startpunt voor de circulariteitsdoelen van de overheid.

Vanuit de resultaten van dit onderzoek zijn o.a. de volgende inzichten naar voren gekomen;

  • Waterkeringen hebben bij Delfland de grootste milieu-impact. Dezelfde verdeling is te zien bij een gemiddeld waterschap.
  • Uit de resultaten blijken Poldergemalen, Transportleidingen en rioolwaterzuiveringsinstallaties de objecten waar relatief veel grondstoffen voor nodig zijn. Hier liggen voor Delfland dan ook de meeste grondstoffen opgeslagen, voornamelijk Beton.
  • Voor Transportleidingen wordt relatief veel gebruik gemaakt van Kunststoffen. Transportleidingen komen naar voren als het type object met de grootste milieu-impact.
  • In de materiaalvoorraad van Delfland zit voornamelijk Beton, Staal & IJzer en Kunststoffen.

Ook is onderzocht wat de milieu-impact is van de gebruikte materialen, op basis van MKI en CO2-emissie. In de bijlage onderaan deze pagina vinden jullie het onderzoeksrapport en de samenvatting voor Delfland.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de grootte van de jaarlijkse CO2-emissie als gevolg van vervanging en renovatie in orde van grootte vergelijkbaar is met onze jaarlijkse CO2-emissie afkomstig uit onze primaire bedrijfsprocessen, ca. 6.500 ton CO2/jaar (Klimaatmonitor 2020). Als we uitgaan van een gangbare CO2-prijs van € 100 per ton hebben we het dan over een klimaatbelasting ca. € 650.000 per jaar!

Delfland streeft naar een klimaatneutrale en circulaire toekomst. Om daar te komen gaan we een materialenbeleid opstellen. Hierin wordt beschreven op welke manier Delfland stappen kan zetten naar het gebruik van duurzamere materialen en hergebruik. Zo willen we onze voetafdruk op onze aarde verkleinen.