Wateronttrekkingsactiviteiten Grondwater


Wat is het?

Wat is grondwater onttrekking?

Het onttrekken van grondwater is het oppompen van dit water om het te gebruiken voor speciale doeleinden. Bijvoorbeeld om landbouwgewassen te beregenen of om de bodem droog te maken voor bouwwerkzaamheden. Hierdoor kan droogte en schade in de omgeving ontstaan.

Grondwater is een essentieel onderdeel van het watersysteem en kan verschillende functies hebben. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om drinkwater van te maken. Grondwater kan ook een draagfunctie hebben voor o.a. dijken. Allemaal belangrijke functies die niet zomaar verstoord kunnen worden.

Om te voorkomen dat grondwaterfuncties onbedoeld worden aangetast door grondwateronttrekkingen moet hiervoor een vergunning worden aangevraagd of een melding worden gedaan. Zie voor achtergrondinformatie hoofdstuk 5 van onze Waterschapsverordening. Zie 'Zie ook' op deze pagina.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Vergunning aanvragen of melding doen?

Als je wil weten of je een vergunning moet aanvragen, of dat er een melding volstaat, kan je een Vergunningcheck doen. Met de Vergunningcheck zie je direct voor welke activiteiten je een vergunning moet aanvragen of melding moet doen. Zie 'Zie ook' op deze pagina de link naar het Omgevingsloket, waar de Vergunningcheck te vinden is.

Wat is nodig?

Wat heb ik nodig om een vergunning aan te vragen of een melding te doen?

Voor een melding of een vergunningaanvraag zijn een aantal zaken nodig. In de vergunningaanvraag en de melding in het Omgevingsloket staat exact aangegeven wat je nodig hebt. Onderstaand staan een aantal zaken waar je dan aan moet denken:

 • Naam, adres en woonplaats van de aanvrager
 • KvK- of BSN-nummer.
 • Contactgegevens van de aanvrager.
 • Locatie van de onttrekking.
 • Een situatietekening op schaal waarop het onttrekkings- en lozingspunt zijn aangegeven.
 • Doel van de onttrekking.
 • De pompcapaciteit in m3/u en het te installeren vermogen per put in m3/u.
 • De maximaal te onttrekken hoeveelheden water per uur, per dag, per maand, per kwartaal en per jaar.
 • De startdatum van de onttrekking.
 • Duur van de onttrekking.
 • Een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden getroffen om de negatieve gevolgen van de onttrekking te voorkomen of te beperken.
Waar kan ik melden?

Waar kan ik een vergunning aanvragen of een melding doen?

Een vergunning aanvragen of een melding doen kan je die via het Omgevingsloket. Zie  bij 'Zie ook' op deze pagina de link.

Het Omgevingsloket is het centrale loket is de plek waar alle digitale informatie over voor wonen, ruimte, wegen, milieu en water van de waterschappen, de provincies en gemeenten is te vinden. Via dit loket kan je vervolgens ook je vergunning aanvragen of een melding indienen.

Kom je er zelf niet uit?

Stuur dan je vraag via het formulier rechts op deze pagina. Hoe duidelijker je vraag beschreven is, hoe concreter wij kunnen reageren. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met je op.

Je kan ons ook altijd bellen. Tijdens werkdagen zijn wij tussen 08.30 uur en 17.00 uur bereikbaar op (015) 260 81 08.

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt de aanvraag of melding afgehandeld?

 • De meeste van de vergunningsaanvragen wordt behandeld in maximaal 8 weken.
 • Binnen 8 weken kan besloten worden om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.
 • De meeste merendeel van de meldingen moet 3 weken voor de start van de activiteiten worden ingediend.
Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor een melding of het aanvragen van een vergunning?

Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden.

Voor een vergunning worden wel kosten in rekening gebracht. Dit noemen we leges. Hoe hoog de legeskosten zijn kan je lezen in de legesverordening. Zie de link naar leges bij 'Zie ook' op deze pagina.