Schade vergoeding nadeelcompensatie


Wat is het?

Delfland heeft mij mogelijk schade toegebracht, wat nu?

Vind je dat je schade hebt ondervonden als gevolg van de taakuitoefening van Delfland? Bijvoorbeeld waardevermindering van je woning door dijkverzwaring, verminderd uitzicht of omzetverlies voor je bedrijf? Dan kun je nadeelcompensatie aanvragen.

Heb je al een vergoeding gekregen voor de schade, bijvoorbeeld via je verzekering? Dan kom je niet in aanmerking voor nadeelcompensatie.

Wat kan wel en wat kan niet?

Wat zijn de voorwaarden voor de aanvraag van nadeelcompensatie?

De voorwaarden voor een aanvraag nadeelcompensatie zijn:

  • Schade is een gevolg van de rechtmatige taakuitoefening van Delfland.
  • Er is oorzakelijk verband tussen de rechtmatige taakuitoefening en de schade.
  • De schade valt niet binnen het normale maatschappelijk- of ondernemingsrisico.
  • De schade heeft betrekking op een beperkte groep burgers. Andere burgers in een vergelijkbare positie hebben geen/minder schade ondervonden.
Wat is de werkwijze van Delfland?

Aanvraag nadeelcompensatie wordt niet altijd gehonoreerd

Let op: het uitgangspunt is dat iedereen in beginsel de eigen schade draagt. Tenzij een ander daarvoor op grond van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is. Niet altijd hoeft Delfland de ontstane schade te vergoeden.

Wat is nodig?

Waar kan ik mijn nadeelcompensatie aanvragen?

Het formulier om een schadevergoeding aan te vragen, vind je rechts op deze pagina. Vergeet niet om de bewijsstukken toe te voegen bij de aanvraag.

Je kunt het formulier ondertekend aan ons opsturen:

t.a.v.  KCC Coördinator schadeclaim

Postbus 3061

2601 DB Delft

of via email naar loket@hhdelfland.nl tav de KCC Coördinator schadeclaim.

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt de aanvraag nadeelcompensatie afgehandeld?

Het college beslist op een aanvraag voor een nadeelcompensatie binnen acht weken. Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste acht weken verdagen Je ontvangt hiervan een schriftelijke mededeling.

Als er een adviescommissie wordt ingeschakeld dan ontvang je de beslissing binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag. Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste zes maanden verdagen Je ontvangt hiervan een schriftelijke mededeling.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor de aanvraag nadeelcompensatie?

Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.