Melden onderhoud


Wat is het?

Waarom onderhoud Delfland watergangen?

Goed onderhoud zorgt ervoor dat watergangen (zoals rivieren, sloten en vaarten) voldoende water kunnen blijven aan- en afvoeren. Zodat er voor de bewoners in ons  gebied geen waterproblemen ontstaan. Met een goede planning kan het onderhoud doelmatig en tegen beheersbare kosten worden uitgevoerd.

Wat kan wel en wat kan niet?

Welke soorten onderhoud zijn er?

Onderhoud van de watergang is onderverdeeld in:

  • Maaien: dit is gewoon onderhoud en dat doen we twee keer per jaar.
  • Baggeren: dit is buitengewoon onderhoud en doen we één keer in acht jaar.
  • Snoeien: bomen, takken en planten die over of boven het water hangen moeten worden gesnoeid. Dat doen we zo vaak als nodig.
Wat is de werkwijze van Delfland?

Waar kan ik zien waar welk onderhoud wordt gedaan?

Delfland doet er alles aan om achterstallig onderhoud te voorkomen.

Op de onderhoudskalender rechts op de pagina kun je zien wanneer Delfland het onderhoud aan haar eigendommen uitvoert.

Wat is nodig?

Er lijkt onderhoud nodig, wat is nodig om dit te melden?

Om een melding kunnen doen hebben wij de exacte locatie nodig. Ook hebben wij je gegevens nodig zodat wij eventueel contact met je kunnen opnemen:

  • Je naam, adres en contactgegevens.
  • De exacte locatie.
  • Een foto.
Waar kan ik melden?

Waar kan ik onderhoud melden?

Je kan de melding doen via het formulier rechts op de pagina.

De melding kan ook telefonisch. Tijdens werkdagen tussen 08.30 uur en op 17.00 uur zijn wij bereikbaar op (015) 260 81 08.

Uitsluitend voor noodgevallen zijn wij na kantoortijden, ook in de weekends en op feestdagen, te bereiken op (015) 260 81 08).

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt een melding onderhoud opgelost?

Bij een melding onderhoud controleert Delfland de situatie. Dit doen we binnen vijfwerkdagen. Als er onderhoud nodig is, wordt het onderhoud ingepland. We houden rekening met bestaande planningen. Als het onderhoud eerder, sneller moet gebeuren, dan doen wij dat ook. Als Delfland niet verantwoordelijk is, wordt de melding naar de juiste organisatie doorgegeven. We laten je weten aan wie.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten

Er wordt aan de melder geen kosten in rekening gebracht voor de melding en de afhandeling daarvan.