Lozen op oppervlaktewater


Wat is het?

Wat is lozen op een oppervlaktewater?

Een lozing op oppervlaktewater (ook wel directe lozing genoemd) is een lozing zonder tussenkomst van een gemeentelijk rioolstelsel. Een lozingsactiviteit is het lozen van afvalwater, warmte, koude of stoffen op een sloot, plas of kanaal.

Oppervlaktewater is al het water dat zich boven de grond bevindt: het water in rivieren, sloten, kanalen, meren en dergelijke. Een lozing op het oppervlaktewater moet voldoen aan lozingseisen. Voor de lozing moet een vergunning worden aangevraagd of een melding gedaan. Ook als er geen vergunningplicht of meldingsplicht geldt moet je voldoen aan onze regels. Zie hoofdstuk 7 van onze Waterschapsverordening.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Vergunning aanvragen of melding doen?

Als je wil weten of je een vergunning moet aanvragen, of dat er een melding volstaat, kan je een Vergunningcheck doen. Met de Vergunningcheck zie je direct voor welke activiteiten je een vergunning moet aanvragen of melding moet doen. Zie rechts op deze pagina de link naar het Omgevingsloket, waar de Vergunningcheck te vinden is.

Wat is nodig?

Wat heb ik nodig om een vergunning aan te vragen of een melding te doen?

Voor een melding of een vergunningaanvraag zijn een aantal zaken nodig. In de vergunningaanvraag en de melding in het Omgevingsloket staat exact aangegeven wat je nodig hebt. Onderstaand staan een aantal zaken waar je dan aan moet denken:

 • Naam, adres en woonplaats van de aanvrager.
 • KvK- of BSN-nummer.
 • Contactgegevens van de aanvrager.
 • Het doel van de lozing.
 • De samenstelling van het afvalwater. Het debiet (volume) van de lozing in m3/u.
 • De aanduiding van de locaties van de lozingspunten.
 • De startdatum van de lozing en de periode(n) waarin de lozingen plaatsvinden.
 • Een onderbouwing van de noodzaak om te lozen.
 • Een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden getroffen om de lozingen te voorkomen of te beperken.
Waar kan ik melden?

Waar kan ik een vergunning aanvragen of een melding doen?

Een vergunning aanvragen of een melding doen kan je die via het Omgevingsloket. Zie rechts op deze pagina de link.

Het Omgevingsloket is het centrale loket is de plek waar alle digitale informatie over voor wonen, ruimte, wegen, milieu en water van de waterschappen, de provincies en gemeenten is te vinden. Via dit loket kan je vervolgens ook je vergunning aanvragen of een melding indienen.

Kom je er zelf niet uit?

Stuur dan je vraag via het formulier rechts op deze pagina. Hoe duidelijker je vraag beschreven is, hoe concreter wij kunnen reageren. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met je op.

Je kan ons ook altijd bellen. Tijdens werkdagen zijn wij tussen 08.30 uur en 17.00 uur bereikbaar op (015) 260 81 08.

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt de aanvraag of melding afgehandeld?

 • De meeste van de vergunningsaanvragen wordt behandeld in maximaal 8 weken.
 • Binnen 8 weken kan besloten worden om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.
 • De meeste merendeel van de meldingen moet 3 weken voor de start van de activiteiten worden ingediend.
Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor een melding of het aanvragen van een vergunning?

Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden.

Voor een vergunning worden wel kosten in rekening gebracht. Dit noemen we leges. Hoe hoog de legeskosten zijn kan je lezen in de legesverordening. Zie de link naar leges, rechts op deze pagina.