Exotische dieren & planten


Wat is het?

Wat zijn exotische dieren?

Er leven meer dan 40 soorten exoten in en om de sloten of vaarten die Delfland beheert. Exoten zijn dieren, planten of andere organismes die niet van oorsprong maar door menselijk handelen in Nederland zijn gekomen. Onderzoekers verwachten dat dit aantal in hoog tempo blijft doorzetten. Exoten zijn vaak afkomstig uit de handel of liften mee met mensen. Waterdieren zoals de Rode Amerikaanse rivierkreeft, schildpadden en vissen worden soms in de openbare ruimte achterlaten. Deze exotische waterdieren horen niet thuis in de Nederlandse natuur.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Wat doet Delfland aan de bestrijding van exotische dieren?

  • Preventief: voorkomen dat exoten in het beheergebied van Delfland verblijven.
  • Bestrijding: het weghalen van een bepaalde soort exoot in een bepaald gebied.
  • Beheersen: het gecontroleerd toestaan van een bepaalde exoot in een bepaald gebied. Dit gebeurt als bestrijden niet mogelijk is.
Waar kan ik melden?

Waar kan ik exotische dieren te melden?

Als je exotische dieren zoals de Rode Amerikaanse rivierkreeft ziet vang ze dan niet. Meld ze via de website Waarnemingen.nl of via telmee. Zie rechts op de pagina.