Verbeterde vangmiddelen exotische rivierkreeften

14 september 2023

Delfland doet onderzoek naar de effecten van het intensief wegvangen van exotische rivierkreeften. Onderdeel van het onderzoek is het ontwikkelen van nieuwe en selectieve vangmiddelen die speciaal zijn ontwikkeld voor dit doel. Delfland werkt hierin nauw samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Hoogheemraad Waterkwaliteit Stijn van Boxmeer en Wilco de Bruijne, ecoloog hoogheemraadschap Delfland.

Op woensdag 13 september is een veldbezoek afgelegd en zijn twee verbeterde typen vangmiddelen te water gelaten. Bij dit bezoek waren vertegenwoordigers van Delfland, het ministerie van LNV, de Unie van Waterschappen, adviesbureau ATKB en Sportvisserij Belangen Delfland aanwezig. De vangmiddelen worden een maand lang getest in Vlaardingen. Daarbij wordt de vergelijking gemaakt met reguliere kreeftenkorven en visfuiken die nu vaak worden ingezet voor het afvangen van rivierkreeften.

“Rivierkreeften zijn een probleem voor de waterkwaliteit. De ontwikkeling van innovatieve vangmiddelen en wat we vervolgens gaan doen om zo effectief mogelijk rivierkreeften af te vangen, staat hoog op de agenda van Delfland”, aldus Stijn van Boxmeer, hoogheemraad Waterkwaliteit.

Waarom vangen?

Exotische rivierkreeften zijn invasieve exoten. Dit zijn planten, dieren of andere organismen die van nature niet in Nederland voorkomen en die schadelijk zijn voor de Nederlandse natuur. Invasieve exoten kunnen ook een negatieve invloed hebben op onze gezondheid, veiligheid en economie. De exotische rivierkreeften hebben zich de afgelopen decennia in hoog tempo verspreid in ons land. Zij horen hier niet, maar voelen zich prima thuis in onze wateren. Zij hebben weinig natuurlijke vijanden en planten zich razendsnel voort. Op plekken waar zij met veel zijn, brengen de dieren schade toe aan watergangen, oevers, en de waternatuur. En dat is weer slecht voor de waterveiligheid, de ecologische waterkwaliteit en de biodiversiteit.

Wat doet Delfland?

Ondanks veel onderzoek door verschillende partijen is er nog geen goede manier gevonden om de dieren effectief, tegen redelijke kosten en zonder bijvangst van vis te bestrijden. Delfland heeft in 2021 het initiatief genomen voor het onderzoeken van de haalbaarheid van grootschalig intensief wegvangen in ons beheergebied in een meerjarige afvangpilot op drie locaties. Wij voeren dit onderzoek uit in nauwe samenwerking met het ministerie van LNV, adviesbureau ATKB, de Provincie Zuid-Holland, Stichting EIS Kenniscentrum Insecten, Wageningen University & Research (WUR) en in afstemming met de collega-waterschappen en gebiedspartners. Sinds begin juni 2022 is Delfland op 3 locaties intensief kreeften aan het wegvangen.  Daarnaast worden op de pilotlocatie in Vlaardingen ook de nieuw ontwikkelde vangmiddelen getest.

Waarom een nieuw vangmiddel?

Het afvangen van exotische rivierkreeften gebeurt nu vaak nog met traditionele korven en fuiken, vangmiddelen die zijn ontwikkeld voor vis. LNV en Delfland willen graag een vangmiddel ontwikkelen dat speciaal is ontwikkeld voor de exotische rivierkreeften. Het middel moet zowel kleine als grote kreeften vangen, weinig tot geen bijvangst hebben, zo diervriendelijk mogelijk zijn en goed inzetbaar zijn in verschillende typen wateren.