Rivierkreeften aan de wandel

28 augustus 2023

Wij krijgen meldingen van mensen die uitheemse Amerikaanse rivierkreeften op straat tegenkomen. Bij warm en nat weer trekken deze rivierkreeften het water uit, op zoek naar nieuw leefgebied om zich te vestigen.

In ons gebied is vooral de rode Amerikaanse rivierkreeft aanwezig. Deze invasieve exoot voelt zich thuis in onze sloten, vaarten en plassen en plant zich razendsnel voort. Ook hebben ze weinig natuurlijke vijanden. Deze kreeften eten andere waterdieren op, knippen waterplanten kapot en maken met hun gegraaf het water troebel. Dat is slecht voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Ook graven ze holletjes in oevers en dijken.

Wat doet Delfland?

Samen met partners en kennisinstituten onderzoek wij manieren om rivierkreeften effectief te bestrijden en verspreiding tegen te gaan. Deze zomer is het tweede seizoen van de afvangpilot afgerond. De pilot bestond uit het afvangen van kreeften in stedelijk gebied met fuiken en korven. De resultaten worden eind 2023 bekendgemaakt.

Daarnaast is Delfland samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bezig met de doorontwikkeling van innovatieve vangmiddelen, dit jaar worden verbeterde versies gemaakt en getest.

Wat kan ik doen?

Het belangrijkste wat je kan doen is om geen exotische dieren los te laten in de natuur. Wees ook bedacht op exotische planten, denk bijvoorbeeld aan de Japanse Duizendknoop en aan aquariumplantjes die hele watergangen kunnen overwoekeren. Op deze lijst vind je exoten die tot problemen leiden.

Melding maken van rivierkreeften?

Op de website www.waarneming.nl kun je een melding maken van rivierkreeften als je die tegenkomt.