Dode of zieke dieren op het land


Wat is het?

Zie je een dier in nood?

Zie je een dier in nood? Raak het dier niet aan. Bel dan altijd direct de dierenambulance op het alarmnummer 144.

Wat kan wel en wat kan niet?

Mag ik een dood of ziek dier aanraken?

Dode of zieke dieren op straat of op het land kunnen stank en ziekten veroorzaken.

Dode of zieke vogels kunnen ook besmet zijn met de vogelgriep. Dit virus kan ook gevaarlijk zijn voor andere dieren. Raak het dode of zieke dier nooit aan.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Wie verwijdert dode of zieke dieren ?

Hoogheemraadschap van Delfland verwijdert niet altijd zelf de dode of zieke dieren. Met de eigenaren van het water in ons werkgebied zijn afspraken gemaakt over het ruimen van dode dieren. Zieke dieren worden naar de dierenopvang gebracht.

Zetten wij de melding door? Dan laten wij je weten aan wie wij de melding doorgezet hebben.

Wat is nodig?

Wat is nodig om een dood of ziek dier te melden?

Om een melding kunnen doen hebben wij de exacte locatie nodig. Ook hebben wij je gegevens nodig zodat wij eventueel contact met je kunnen opnemen:

  • Je naam, adres en contactgegevens.
  • De exacte locatie.
  • Een foto.
Waar kan ik melden?

Waar kan ik een dood of ziek dier melden?

Je kan de melding doen via het formulier rechts op de pagina.

De melding kan ook telefonisch. Tijdens werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur zijn wij bereikbaar op (015) 260 81 08.

Uitsluitend voor noodgevallen zijn wij na kantoortijden, ook in de weekends en op feestdagen, te bereiken op (015) 260 81 08).

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt de melding in behandeling genomen?

Bij een ernstige situatie komen wij direct in actie. Als er geen acuut gevaar is of dreigt, zullen wij binnen één dag naar de locatie gaan om de situatie te beoordelen.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor het melden van dode of zieke dieren?

Er wordt aan de melder geen kosten in rekening gebracht voor de melding en de afhandeling daarvan.