Bezwaar maken Waterschapsbelasting


Wat is het?

Waarom moet ik waterschapsbelasting betalen?

Met het geld van de waterschapsbelasting werkt Delfland aan schoon, gezond en levend water, het juiste waterpeil, gezuiverd rioolwater en stevige dijken en duinen. We beschermen jou en je leefomgeving zo veel mogelijk tegen wateroverlast, door het voorkomen en oplossen van waterproblemen in je woonomgeving.

Wat kan wel en wat kan niet?

Hoe int Delfland waterschapsbelasting?

De Regionale Belastinggroep (RBG) int de waterschapsbelasting voor Delfland. Voor vragen of opmerkingen kun je terecht bij de RBG. Zie rechts op deze pagina.

Als je de waterschapsbelasting niet kunt betalen, dan kun je om kwijtschelding vragen.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Ik ben het niet eens met de waterschapsbelastingaanslag

Ben je het niet eens met de aanslag? Dan kan je in bezwaar gaan. Je moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar maken.

Hebben wij je bezwaar niet binnen zes weken ontvangen? Dan is je bezwaarschrift niet ontvankelijk. Heb je meer tijd nodig? Dien dan alvast een (proforma) bezwaarschrift in. Je kan het later aanvullen.

Wat is nodig?

Waar kan ik bezwaar maken tegen de waterschapsbelastingaanslag

Op de website van RBG  (zie rechts op deze pagina de link naar die website) kun je bezwaar indienen tegen de waterschapsbelastingaanslag. Je kunt als particulier inloggen met DigiD. Vanuit het buitenland kun je inloggen met eIDAS. Ben je ondernemer? Dan kun je inloggen met eHerkenning.

Waar kan ik melden?

Waar is RBG bereikbaar?

De Regionale Belasting Groep (RBG) is maandag tot en met vrijdag bereikbaar. Van 09:00 uur tot 17:00 uur via telefoonnummer (088) 291 10 00. Het loket is open van 08:30 uur tot 16:00 uur. Dit loket zit aan het Stationsplein 79 in Schiedam.

Let op: als je contact opneemt met de RBG, kan gevraagd worden naar je geboortedatum en BSN-nummer.

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt de vraag in behandeling genomen?

Telefonische vragen proberen wij direct te beantwoorden. Wanneer dit niet kan, dan belt de RBG je binnen twee werkdagen. Een vraag of melding via MijnRBG wordt zo spoedig mogelijk behandeld.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor het stellen van een vraag?

Aan het stellen van een vraag of de beantwoording daarvan zijn geen kosten verbonden.