Boeren hergebruiken riet en maaisel van Delfland

7 februari 2023

Deze week is het de Week van de Circulaire Economie. Ben van Schie houdt zich bij Delfland bezig met het hergebruik van maaisel. Bij het maaien van onze kades en waterbergingen komt jaarlijks maar liefst 4.000 ton aan groen afval vrij. Dat groen afval bestaat uit riet, oeverbeplanting, gras en waterplanten.

Van die 4.000 ton is maar 1.000 ton geschikt voor hergebruik. Die 1.000 ton bestaat voornamelijk uit rieten gras. Dat kan worden gebruikt als strovervanger voor koeien in de stal. Om het riet te kunnen hergebruiken moet het wel tijdens een droge periode worden gemaaid zodat het van goede kwaliteit blijft.

Ben heeft het voor elkaar gekregen om een zogenaamde einde-afvalstatus te krijgen voor het Delflands maaisel en dat gebeurt niet vaak. De kwaliteit moet namelijk voldoen aan strenge eisen. Door deze nieuwe status zijn er veel meer mogelijkheden om het maaisel naar verschillende boeren in ons gebied te brengen. Afgelopen jaar hebben we maar liefst 544 ton riet en maaisel naar de boeren gebracht!

Een win-winsituatie

Ben van Schie: “Vanuit mijn eigen motivatie ben ik hiermee begonnen. Ik ben van boeren komaf en weet dat jaren geleden het riet ook in de stal belandde. Ik woon nog steeds op een boerderij, heb in de aannemerij gewerkt en nu bij Delfland. Hier komen alle lijntjes bij elkaar.

Aannemers die voor ons het onderhoud uitvoeren zijn ook tevreden, omdat ze minder ver hoeven te rijden. En het scheelt CO₂-uitstoot. Kortom, iedereen blij. We laten ook de verborgen positieve impactkosten onderzoeken: het effect op het tegengaan van bodemdaling, waterbergend vermogen, koolstof opslag in de bodem en de publieke opinie over het hergebruik in de regio.”

Voordelen hergebruik maaisel

Het hergebruik van maaisel heeft een heleboel voordelen:

  • Het is goedkoper dan wanneer het maaisel naar een composteerder gaat
  • Het maaisel dat op het weiland terechtkomt helpt tegen bodemdaling
  • Het maaisel dat op het weiland van de boer terecht komt heeft een groot water opnemend vermogen
  • Het is stikstof reducerend
  • Het verhoogd de koolstofopslag in de bodem
  • Het is goed voor de biodiversiteit: op deze ruige mest komen namelijk wormen en insecten af wat weer andere dieren zoals weidevogels aantrekt
  • Het organisch stofgehalte in de grond gaat omhoog

Ben3