Dagelijks bestuurders van Delfland krijgen meer tijd voor hun werk

28 september 2023

Vanwege de toegenomen complexiteit en veelheid van het werk van dagelijkse bestuurders, heeft de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland vandaag besloten hun aanstelling uit te breiden. Vanaf 1 oktober krijgen de hoogheemraden van Delfland een voltijdse aanstelling.

De afgelopen jaren zijn de taken van waterschappen toegenomen. Daarnaast zijn hun werkzaamheden steeds complexer en meer geworden. De Unie van Waterschappen heeft daarom al langer aangedrongen op een aanpassing in de tijdsbestedingsnorm van dagelijkse bestuurders. In juni van dit jaar besloot de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dat waterschappen de tijdsbestedingsnorm van hun dagelijks bestuurders kunnen verhogen naar maximaal vier fte.

Grote opgaven

De Verenigde Vergadering, het algemeen bestuur van Delfland, heeft besloten gebruik te maken van deze mogelijkheid. Dit omdat de afgelopen jaren ook de werkzaamheden en opgaven in het gebied van Delfland zijn toegenomen. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van klimaatverandering, het verbeteren van de waterkwaliteit, de woningbouwopgave, de stikstofproblematiek en de energietransitie. Hoewel de dagelijkse bestuurders tot nu toe zijn aangesteld voor 0,75 fte (27 uur per week), werken ze daarom nu al fulltime. Bij Delfland maken vier hoogheemraden deel uit van het dagelijks bestuur.