Hoe tevreden ben je over jouw contact met ons?

24 januari 2023

Inwoners van onze regio zijn erg belangrijk voor het Hoogheemraadschap van Delfland. Daarom investeren we in de verbetering van onze dienstverlening. Daar hebben we jouw hulp bij nodig.

We starten binnenkort met een klanttevredenheidsonderzoek. We willen jou vragen hoe je het contant met ons ervaart. Ook vragen wij je om de manier waarop wij je helpen te beoordelen.

Doel van het onderzoek

Delfland onderzoekt hoe tevredenheid klanten zijn over onze dienstverlening. Onder klanten verstaan wij inwoners, ondernemers en (overheids)organisaties die gebruik maken van onze diensten. Bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding. Door jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren, leren wij wat we goed doen – en wat wij kunnen verbeteren aan onze dienstverlening.

Uitvoering van het onderzoek

Aan klanten die telefonisch contact met Delfland opnemen, vragen we of ze willen meewerken aan ons klanttevredenheidsonderzoek. Klanten die via een formulier, e-mail of per post contact met ons opnemen, bellen we op om te vragen of ze mee willen werken aan ons klanttevredenheidsonderzoek.

Alleen als klanten mee willen werken aan het onderzoek, geven we hun e-mailadres door aan het onderzoekbureau. Dat bureau stuurt klanten namens het Hoogheemraadschap van Delfland een e-mail met de vraag een enquête in te vullen. Het onderzoek loopt van 24 januari 2023 tot en met 1 mei 2023.

Rapportage op de website

Zodra de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek bekend zijn, plaatsen wij de resultaten (geanonimiseerd) op onze website.

Privacy

De gegevens van deelnemers aan het klanttevredenheidsonderzoek zijn veilig bij Delfland. Na maximaal drie maanden verwijderen we alle verzamelde gegevens.

In ons privacy-beleid lees je hoe we met jouw gegevens omgaan.

Vragen?

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Ahmet Olgun, manager Communicatie en Klantcontact via (015) 260 81 08, of via loket@hhdelfland.nl