Start Gebiedsgerichte Aanpak in de Oude Polder van Pijnacker

19 september 2022

Vandaag starten wij met de Gebiedsgerichte Aanpak in glastuinbouwgebied de Oude Polder van Pijnacker, in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Met deze aanpak werken wij aan het terugdringen van lozingen en lekkages uit kassen.

De glastuinbouwsector heeft met zo’n 1500 ondernemingen veel invloed op de waterkwaliteit in ons gebied. Lozingen en lekkages van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen uit kassen staan onze doelen voor schoon, gezond en levend water in de weg. In 2014 zijn wij daarom begonnen met de Gebiedsgerichte Aanpak.

Gebiedsgerichte Aanpak

Met de Gebiedsgerichte Aanpak werken we samen met ondernemers, toezichthouders van Omgevingsdienst Haaglanden, gemeenten en Glastuinbouw NL aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden binnen Delfland. Daarbij werken wij gebied voor gebied af. Vandaag starten wij in de Oude Polder van Pijnacker.

De Gebiedsgerichte Aanpak begint altijd met een intensieve meetcampagne. Met een fijnmazig meetnet controleren wij 24/7 in een polder of boezemgebied de waterkwaliteit op meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Zo krijgen wij een goed beeld waar te hoge concentraties in het water voorkomen.

De meetresultaten bespreken wij met de ondernemers en ook welke verbeteringen zij in hun bedrijf kunnen doen om lekkages te voorkomen en op welke termijn die worden doorgevoerd. In gebieden waar wij eerder deze aanpak toepasten zien wij nauwelijks meer bewuste lozingen, minder lekkages en meer waterbewuste ondernemers.

Meer informatie over de Gebiedsgerichte Aanpak lees je op onze website.