Delfland stoot 83% minder CO2 uit sinds 2019

1 september 2022

We doen ons best om als waterschap steeds minder CO2 uit te stoten. Sinds 2019 is onze uitstoot al gereduceerd met 83%. Dat staat gelijk aan 2290 minder rondjes om de aarde rijden met een auto. Deze CO2-reductie is grotendeels te danken aan de inkoop van groene stroom en de vermindering van zakelijke gedeclareerde kilometers.

Doelstelling 2025 behaald

Met deze CO2-reductie van 83% hebben we onze doelstelling voor 2025 al behaald. Daarom gaan we de komende periode onze doelstellingen met bijbehorende maatregelen aanscherpen. We blijven CO2 reduceren tot we in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat betekent onder andere dat we als doel hebben om geen broeikasgassen meer uit te stoten. Dit geldt voor onze eigen organisatie, maar ook als uitgangspunt voor onze leveranciers en andere partners waarmee wij samenwerken.

Wat gaat Delfland nog doen?

In de CO2-footprint van Delfland infographic zie je onze vorderingen op het gebied van CO2-reductie. Ondanks dat onze totale CO2-uitstoot flink is teruggedrongen, is onze elektriciteits-en gasverbruik op met name onze afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) gestegen. Dit is mede het gevolg van de inwerkingtreding van groengas installaties en de beëindiging van de opwekking van elektriciteit uit biogas via warmtekrachtkoppeling.

De komende jaren focust Delfland zich op:

  • Het efficiënter gebruiken van energie;
  • Het installeren van een warmtepomp op AWZI Harnaschpolder om gasverbruik te reduceren;
  • Het verduurzamen van het wagenpark.

Deze maatregelen worden komend jaar doorberekend en toegevoegd aan de nieuwe doelstelling. Daarnaast neemt Delfland actief deel aan verschillende initiatieven, zoals de Energie- en Grondstoffenfabriek en Implementatie Duurzaam Opdrachtgeverschap.

Help jij mee?

Heb jij ideeën om Delfland te verduurzamen? Jouw input wordt gewaardeerd! Zie jij mogelijkheden om ons energieverbruik en/of de CO2-uitstoot van Delfland te verminderen, help dan mee en deel je idee via duurzaamcirculair@hhdelfland.nl.

Bekijk onze CO2-footprint infographic.