Week van ons Water van start

18 oktober 2022

De Week van ons Water. Dat zijn twee weken in oktober, vol leuke en leerzame wateractiviteiten in Nederland en in het gebied van Delfland. Neem een kijkje bij het Keringhuis, het publiekscentrum bij de Maeslantkering in Hoek van Holland. Of plan een bezoek aan Madurodam, waar een werkend miniatuurgemaal van het hoogheemraadschap te zien is: Delfland geeft via Facebook en Instagram entreekaarten weg.

De najaarseditie van de Week van ons Water duurt van 15 tot 30 oktober 2022. Naast allerlei activiteiten, denk aan de expositie ‘600 jaar Sint Elisabethsvloed, de kracht van het water’ bij het Biesbosch MuseumEiland in Werkendam en het NK Tegelwippen in 135 Nederlandse gemeenten, staat de Week van ons Water in het teken van een landelijke actie om zoveel mogelijk medicijnen in te zamelen. Medicijnresten komen steeds vaker in het riool terecht en daarna in sloten en rivieren. Dat is slecht voor het waterleven en lastig voor de bereiding van drinkwater.

Water en wateroverlast

De Week van Ons Water wordt twee keer per jaar georganiseerd. Bij de najaarseditie ligt de nadruk op de bescherming tegen het water en wateroverlast. Tijdens de voorjaarseditie staat (voldoende) schoon water en gebruik van water in en om het huis centraal.

De Week van ons Water is een initiatief van Ons Water, een samenwerkingsverband van waterschappen, waterbedrijven, watermusea, Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Unie van Waterschappen, Vewin, VNG en IPO. Samen willen deze organisaties Nederlanders bewust maken van het feit dat schoon, veilig en voldoende water niet vanzelfsprekend is.