Minder plastics in het water? Spot de hotspot en help mee!

12 oktober 2022

Het WaterLab organiseert in samenwerking met Delfland ‘Spot de Hotspot’. Vrijwilligers gaan macro- en microplastics in Delflands water in kaart brengen. Door deel te nemen aan dit project dragen zij bij aan kennis over plastics in ons water en helpen zij het water schoner te maken. Doe jij ook mee?

Opzet van project

Het project is verdeeld in twee delen. In het eerste deel - dat loopt tot 23 oktober - wordt aan deelnemers gevraagd om ‘hotspots’ van macroplastics op te zoeken. Een hotspot is een locatie waar meer plastic afval in het water ligt dan in de rest van de omgeving. Deelnemers geven hun hotspots door aan WaterLab via een app. Waar dat kan, halen zij het plastic uit het water en geven via de app door wat voor plastic het is.

In het tweede deel - dat loopt tot en met december - gaat de aandacht uit naar microplastics. Deze plastics zijn zo klein dat ze vaak niet met het blote oog te zien zijn. Zij zijn afkomstig van groter plastic dat afbreekt, maar ook uit cosmetica en bijvoorbeeld van kleding. Met behulp van een sleepnetje nemen deelnemers verschillende microplastic-monsters. Deze analyseren zij en de resultaten geven zij door aan het WaterLab. Voor dit deel van het onderzoek worden ook lokale watersportverenigingen en waterscouts gevraagd om een sleepnetje achter hun kano, sup, of roeiboot te bevestigen.

Belang van Spot de Hotspot

Samen verzamelen de deelnemers informatie die ons kan helpen om in de toekomst de hoeveelheid plastics terug te dringen. Hoogheemraad Marcel Vissers: “Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water. Plastics in het water is een van de vormen van vervuiling waarmee wij te kampen hebben. Voor een goede aanpak is het voor ons belangrijk om meer te weten over de soorten, bronnen en hoeveelheid plastics in ons water. Ook willen wij mensen bewust maken van het feit dat plastics in het water niet alleen in de oceanen, maar ook in het water in hun directe omgeving een probleem zijn voor de waterkwaliteit en het waterleven. Dit project draagt bij aan beide doelstellingen. Ik hoop dat veel mensen zich aanmelden.”

Hoe kun je je aanmelden?

Meer informatie over het project kan je op de website van het WaterLab vinden. Of meld je direct aan via het formulier.

Suppen
Suppend microplastics vissen