Delfland legt groen zonnepark aan bij AWZI Harnaschpolder

10 oktober 2022

Vandaag is het de Dag van de Duurzaamheid. We zien dat veel mensen en bedrijven zich inzetten om samen een verschil te maken. Ook wij hebben een ambitieus klimaat- en energiebeleid en werkt mee aan de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Met het aanleggen van een zonnepark van 2,1 hectare met maar liefst 6.360 zonnepanelen, zetten we weer een mooie stap in het behalen van onze duurzaamheidsdoelen.

Ons groene zonnepark wordt aangelegd bij afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Harnaschpolder in Den Hoorn en wordt naar verwachting voor het eind van dit jaar in gebruik genomen.

De komende jaren gaan we meer energie opwekken met aquathermie (warmtewinning uit oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater) en kijken wij hoe en waar wij terreinen beschikbaar kunnen stellen voor zonne- en windenergie. Het zonnepark op Harnaschpolder is daarvan een mooi voorbeeld. Op Harnaschpolder maken wij het afvalwater schoon van de huishoudens en bedrijven uit de regio Haaglanden. In totaal zo’n 250.000.000 liter per dag. Belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit. Dat kost natuurlijk energie.

Met de 6.360 zonnepanelen die wij nu aanleggen wekken we straks ongeveer 2.715.000 kWh per jaar energie per jaar op. Op een zonnige dag is dit voldoende om al dat afvalwater schoon te maken.

Hoogheemraad Ruud Egas: ‘Op onze zuiveringen maken wij al groen gas uit rioolslib. Dat gas leveren wij aan het gasnet. Wij behoren tot de grootste producenten van groen gas in de regio. In de toekomst worden onze zuiveringen steeds meer leveranciers van energie, grondstoffen en zoet water. Zo werken we toe naar een energieneutraal Delfland in 2025 en een klimaatneutraal Delfland in 2050.”

Biodiversiteit

Bij de aanleg van het zonnepark hebben wij ook gekeken naar de gevolgen en kansen voor de biodiversiteit. De zonnepanelen worden op hoogte gezet, zodat daaronder ruimte is voor groen. Dit is prettig voor bijvoorbeeld insecten en vogels. Het is bovendien voordelig als het gaat om het onderhoud: er hoeft minder vaak gemaaid te worden en de werkhoogte voor monteurs is prettiger. Daarnaast zijn er insectenhotels geplaatst en is het veld ingezaaid met een bloemen- en kruidenmengsel dat geschikt is voor deze locatie.

Ook tijdens het beheer en onderhoud wordt rekening gehouden met biodiversiteit, door ecologisch te maaien en geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest te gebruiken. Zo draagt de zonneweide ook bij aan een gezonde habitat voor bijvoorbeeld de weidehommel en de glassnijder.