Leerlingen De Mavo Vos aan de slag met publiekscommunicatie AWZI De Groote Lucht

14 november 2022

Op 11 november brachten leerlingen van De Mavo Vos een bezoek aan AWZI De Groote Lucht. Zij deden dat in het kader van een mooi project: drie tweede klassen gaan nadenken over publiekscommunicatie rondom de toekomst van deze zuivering.

Het project is een samenwerking van De Mavo Vos, Education Factory en Delfland.

Hoogheemraad Ruud Egas: “Ik ben blij met dit project. Als waterschap hebben wij nu en ook in de toekomst goede mensen nodig om te werken aan droge voeten en een gezonde leefomgeving met voldoende schoon water. Het is dus belangrijk dat jonge mensen weten wat er zoal te doen is in onze wereld. En voor de leerlingen lijkt het mij leuk om met een concreet project aan de slag te gaan dat dichtbij huis is. Ik vermoed dat veel van hen regelmatig langs onze zuivering komen zonder precies te weten wat daar gebeurt.”

Op AWZI De Groote Lucht maakt Delfland het afvalwater schoon van de huishoudens en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit. De zuivering is 40 jaar oud en aan het einde van zijn levensduur. Delfland wil een nieuwe, toekomstbestendige en duurzame zuivering bouwen aan de overkant van de dijk, op bedrijventerrein Vergulde Hand West.

Op dit moment wordt gewerkt aan een overeenkomst met de gemeente. Die wordt nog voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Ruud Egas: ”Er zal in de jaren die voor ons liggen hoe dan ook worden gewerkt aan een zuivering. Wij willen de omwonenden en belanghebbenden gedurende het hele traject steeds goed blijven betrekken en informeren.”

Hoe ziet het programma eruit?

Het project is gestart na de herfstvakantie met introductielessen over de opdracht. Op 11 november brachten de leerlingen een bezoek aan de zuivering en kregen zij de gelegenheid vragen te stellen aan medewerkers daar. Met deze input gaan zij nu aan de slag.
Zij worden daarbij begeleid door hun docenten, de mensen van Education Factory en zij kunnen tussentijds contact hebben met de mensen van Delfland. Op 19 december presenteren zij hun ontwerpen.

Egas: “Het ontwerpen en realiseren van een toekomstige AWZI De Groote Lucht is een project dat veel jaren gaat duren. Wij willen het onderwijs in de omgeving daarbij structureel betrekken. Dit is een eerste stap. Ik ben heel benieuwd naar de resultaten.”

Bezoek leerlingen MavoDeVos aan AWZI DGL_nov2022 (5)
Leerlingen Mavo De Vos, Vlaardingen bezoeken AWZI De Groote Lucht