Tweede Kamerleden Haverkort en Minhas bezoeken Delfland

23 mei 2022

Op uitnodiging van de Unie van Waterschappen brachten VVD Tweede Kamerleden Erik Haverkort en Fahid Minhas op 23 mei een werkbezoek aan de afvalwaterzuivering Harnaschpolder van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het bezoek stond in het teken van circulaire economie, een van de onderwerpen waarmee de Tweede Kamer zich bezighoudt. Hoogheemraad Ruud Egas ontving de Kamerleden.

De Kamerleden lieten zich bijpraten over de mogelijkheden van het terugwinnen van grondstoffen uit rioolwater. De waterschappen zien rioolwater niet als afval, maar als bron van groene energie en grondstoffen als fosfaat, natuurlijke plasticvervangers, CO2 en zoet water.  Tijdens een rondleiding over de zuivering zagen de Kamerleden hoe een zuivering werkt en hoe Delfland op Harnaschpolder groen gas terugwint.

Ruud Egas: “Het zuiveren van afvalwater is ontzettend belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit. Onze zuiveringen dragen bovendien bij aan een duurzame regio door de productie van groen gas en warmte uit afvalwater. Op onze zuivering Houtrust vangen wij sinds 2021 ook CO2 af en maken deze geschikt voor hergebruik. Die kunnen wij nu afzetten bij de glastuinbouw waar er planten op kunnen groeien, maar bijvoorbeeld nog niet aan de voedingsindustrie. En zo zijn er meer grondstoffen die wij wel kunnen terugwinnen maar nog niet kunnen vermarkten. Onder andere omdat wet- en regelgeving dat nu nog belemmeren.”

In presentaties en gesprekken werden de kansen, mogelijkheden en struikelblokken van het terugwinnen van grondstoffen inzichtelijk gemaakt door medewerkers van Delfland, de Unie van Waterschappen en AquaMinerals, dat voor de waterschappen de product- en marktontwikkeling voor deze stoffen verzorgt.

Besproken werd wat de Tweede Kamer kan doen om het terugwinnen en op de markt brengen van kostbare grondstoffen soepeler te laten verlopen. De waterschappen willen daarvoor zo snel mogelijk af van het stempel ‘afval’ voor de reststromen van rioolwaterzuiveringen.

Egas: “De zuiveringen van de waterschappen dragen al substantieel bij aan een duurzamer Nederland. Door het water schoon te maken, het leveren van groene energie en het terugwinnen van grondstoffen, waaronder zoet water. Maar het kan nog beter en dat is ook onze ambitie. Het was goed om dat te bespreken met leden van de Tweede Kamer.”