SolarBee in Krabbeplas weinig effectief

10 mei 2022

Op 1 mei is het buitenzwemseizoen weer van start gegaan. Vanaf die datum controleert het Hoogheemraadschap van Delfland op de officiële natuurwater-zwemlocaties in het gebied de waterkwaliteit.

Dat is belangrijk omdat je dan weet waar je lekker kunt zwemmen en waar het bijvoorbeeld wegens blauwalg beter is van niet. Hoewel er landelijk al veel onderzoek naar is en wordt gedaan, is het bestrijden van blauwalg niet makkelijk. Ook Delfland heeft in de afgelopen jaren in verschillende plassen maatregelen genomen en innovaties ingezet om overlast door blauwalg terug te dringen.

Omdat ook in de Krabbeplas in Vlaardingen regelmatig blauwalg de kop op steekt, heeft Delfland hier in de afgelopen jaren de SolarBee ingezet. Het principe van de SolarBee is dat deze wervelingen in het water maakt die de groei van blauwalg afremmen. Deze inzet is eind vorig jaar geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de SolarBee in de Krabbeplas weinig effect heeft: de plas is te ondiep en er is sprake van te veel voedselrijke kwel. Wij gaan de SolarBee daarom uitproberen in een ander type zwemplas in Den Haag.

Om blauwalg in de Krabbeplas tegen te gaan, zou deze vanaf 2024 via de waterharmonica worden doorgespoeld met extra schoon water uit de Zoetwaterfabriek op AWZI De Groote Lucht (S.C.H.O.O.N.). Recent is duidelijk geworden dat de zoetwaterfabriek niet kan worden gebouwd volgens het oorspronkelijke plan als gevolg van nieuwe inzichten over de stof bromaat. Samen met de partners in het project Nieuw Waterland onderzoeken wij hiervoor nu alternatieven. Meer informatie hierover volgt later dit jaar.

Informatie over de zwemwaterkwaliteit

Tot 1 oktober is alle informatie over de waterkwaliteit op officiële zwemwaterlocaties weer terug te vinden op www.zwemwater.nl en de zwemwater-app.