Maaionderhoud sloten en vaarten

23 mei 2022

Het maaionderhoud aan sloten en vaarten is gestart. De waterkanten en sloten in het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland worden gemaaid om te voorkomen dat ze volgroeien met waterplanten. Bij regen kan overtollig water dan sneller worden afgevoerd en bij droogte is het belangrijk om water te kunnen aanvoeren.

Alle aannemers hebben een duidelijke instructies meegekregen en voeren het onderhoud uit met zorg voor de natuur in en langs het water. Ze houden zich aan de Wet Natuurbescherming, de Gedragscode waterschappen en werken volgens Delflandse ecologische werkprotocollen. Hierin zijn onder andere ook adviezen van visverenigingen meegenomen. Zo wordt bij warm weer extra gelet op de watertemperatuur om de kans op zuurstofarm water te verminderen. En moeten er altijd voldoende vluchtroutes beschikbaar zijn voor vissen.

Maaien op de kant

Na het werk blijft het maaisel, waar het kan, eerst 48 uur op de kant liggen om insecten en amfibieën de kans te geven eruit te kruipen. Op sommige plekken, bijvoorbeeld op een weiland, blijft het maaisel liggen. Op andere plekken wordt het vervolgens afgevoerd.

Verschillende maairondes

Door op tijd te maaien, blijven de sloten en vaarten vrij voor een goede doorstroming en is er minder kans op wateroverlast. Delfland laat de watergangen een aantal keer per jaar maaien. In het voorjaar (1 mei tot 15 juli) worden alleen de watergangen gemaaid die snel dichtgroeien. Deze sloten worden vooraf door een ecoloog gecontroleerd op broednesten zodat de aannemer deze met rust kan laten. In de zomer (15 juli tot 15 augustus) is het nodig om te maaien vanwege de explosieve groei van de waterplanten. Na de zomer (15 september tot 1 november) vindt de laatste maaironde van het jaar plaats. Zo kan ook het regenwater van de herfst- en winterse buien goed worden afgevoerd via de sloten en vaarten.

Op deze video zie je een ecoloog die slootkanten vooraf controleert op broednesten.