Dijkinspecties droogte gestart

17 mei 2022

De aanhoudende droogte vormt een risico voor de droogtegevoelige dijken in ons gebied. Daarom is Delfland op 16 mei gestart met het inspecteren van de meest gevoelige dijken.

Dat doen we uit voorzorg zodat we eventuele scheuren in een vroeg stadium opmerken en de komende periode in de gaten houden. Als het nodig is, repareren we de scheuren om overlast te voorkomen.

Aanvoeren zoet water

Naast een gevaar voor de dijken kan verzilting van het water in de sloten en vaarten lokaal ook een probleem vormen tijdens langdurige droogte. Om het indringen van zout tegen te gaan is het van belang dat er voldoende zoek water is om het watersysteem door te spoelen. Bij gebrek aan regenwater laat Delfland zoet water in vanuit het Brielse Meer. Via een lange leiding onder de Nieuwe Waterweg ontvangen we water van buurwaterschap Hollandse Delta.  Dat water is van goede kwaliteit en verspreiden we via het stelsel van vaarten en gemalen over het hele gebied.

Nog voldoende water voor beregenen landbouw

Door de aanvoer van water uit het Brielse Meer is er in de regio van Delfland nog voldoende oppervlaktewater beschikbaar. Er geldt in onze regio dan ook geen sproeiverbod. Uiteraard vragen we bedrijven en particulieren die hun land of tuin besproeien met water uit de sloot wel bewust met het water om te gaan. Sproei liever niet in de volle zon op het heetst van de dag, want dan kan de plant het water minder snel op nemen en verdampt het water snel.


Dijkinspecties naar aanleiding van droge weer.