Twee winnaars met slimme oplossingen voor verbetering waterkwaliteit glastuinbouwgebieden

11 maart 2022

Het samenwerkingsverband Emissieloze Kas heeft in een challenge €45.000,- beschikbaar gesteld voor innovatieve, praktische oplossing(en) voor het tegengaan van lekkages van gewasbeschermingsmiddelen en voedingsstoffen naar het water in de glastuinbouwgebieden Oostland en Westland.

Van de tweeëntwintig ingezonden ideeën heeft de jury twee winnaars gekozen: Michael Meijler met de automatische lekdetectie teeltvloer en Martijn van Riel (TNO) met het ontwikkelen van een lekvrije druppelaar.

De jury bestond uit:

  • Jacco Vooijs (juryvoorzitter), voorzitter Glastuinbouw Westland en Afsprakenkader Emissieloze Kas
  • Erik Groen, beleidsadviseur gemeente Midden-Delfland
  • Anke Poelstra, beleidsadviseur Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
  • Jaap-Willem Kooistra, toezichthouder Omgevingsdienst Midden-Holland
  • Gerard van Lier, voorzitter Commissie Water van de AVAG
  • Bart van Meurs, zelfstandig adviseur glastuinbouw
  • Geert-Jan Smaling, toezichthouder Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard

De uitdaging

De kwaliteit van het oppervlaktewater in de glastuinbouwgebieden is de afgelopen jaren gestaag vooruit gegaan. Daaraan is door alle betrokken partijen hard gewerkt. De kassen zijn aangesloten op het gemeentelijk riool, de waterschappen hebben de gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld, ondernemers hebben hun waterstromen in kaart gebracht en waar nodig aangepast en daarnaast is er de zuiveringsplicht. Desondanks is de waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden nog niet goed genoeg.

Er komen nog te veel voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht. Dit is slecht voor de waterkwaliteit en daarmee voor het leven in en rondom het water. Om de doelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water in 2027 te halen, moet er nog veel gebeuren.

Hoogheemraad Agnes van Zoelen: “Schoon, gezond en levend water is belangrijk voor de kwaliteit van ons gebied, voor de mensen die er wonen, werken en recreëren en voor de biodiversiteit. En geen ondernemer wil de leefomgeving vervuilen. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid blijft nemen, dan heb ik er vertrouwen in dat wij verder komen.” Hoogheemraad Marcel Belt vult aan: “Dat vertrouwen heb ik ook. Het aantal ingediende ideeën bij deze challenge laat wel zien dat dit thema leeft en daar ben ik blij om, want we moeten dit met elkaar doen. Samen zetten we de schouders eronder: op naar een goede waterkwaliteit én biodiversiteit!”

De winnaars

Het prijzengeld wordt tussen de twee winnaars verdeeld. De jury heeft vijf criteria gehanteerd, zegt juryvoorzitter Jacco Vooijs. “Het moet haalbaar en betaalbaar zijn. Belangrijk is ook dat goed te realiseren en breed inzetbaar is. Dat het iets moet toevoegen aan het voorkomen van ongewenste lozingen is vanzelfsprekend.”

Het prijzengeld is bedoeld voor de verdere ontwikkeling, bouw van een prototype en het uitrollen van een pilot. Vanuit de werkgroep Emissieloze Kas wordt de verder uitwerking en realisatie van de twee winnende ideeën nauw gevolgd.

Martijn van Riel
Jacco Vooijs, Martijn van Riel, Marcel Belt
Michael Meijler
Marcel Belt, Michael Meijler, Jacco Vooijs

Eervolle vermelding

De jury heeft ook eervolle vermeldingen gegeven aan twee andere ideeën, waaronder het idee voor een keurmerk voor water technische installaties. Dit idee is vooral beleidsmatig op te pakken en verder uit te werken.

22 ideeën

Meer weten over de hierboven genoemde ideeën, of een van de andere inzendingen? De openbare inzendingen worden gebundeld in een inspiratieboek voor de sector, zodat ook breder nagedacht en gewerkt kan worden aan het verder terugdringen van lekkages.

Betrokken partijen

Deze challenge wordt mogelijk gemaakt door samenwerkingsverband Emissieloze Kas. Daar zijn Glastuinbouw Nederland, Provincie Zuid-Holland, hoogheemraadschap van Delfland, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, gemeente Westland, gemeente Midden-Delfland, gemeente Waddinxveen, gemeente Pijnacker-Nootdorp, gemeente Zuidplas en gemeente Lansingerland onderdeel van.