Nomineer een sloot voor onderzoek naar waterkwaliteit

2 juni 2022

De kleine wateren in Nederland worden niet structureel gemeten. Maar ook deze watertjes zijn belangrijk voor een fijne omgeving en als leefgebied voor vogels, insecten, vissen en planten. Vanaf vandaag kan iedereen een sloot, ven of gracht nomineren voor onderzoek.

Op een groot deel van de genomineerde wateren wordt de waterkwaliteit onderzocht met behulp van burgerwetenschappers. Nominaties kunnen met een foto worden doorgegeven via www.Vangdewatermonsters.nl.

Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in heel het gebied. Wij beschermen het water tegen schadelijke stoffen en stimuleren de ecologie door het aanleggen van nieuwe waternatuur en bijvoorbeeld door maatregelen te nemen voor de vis. Om te zien of wat wij doen effect heeft, meten wij de waterkwaliteit. Met meer dan 4.000 km watergang kunnen wij dat niet overal doen.

Landelijk onderzoek

Voor het vierde jaar op rij slaan Natuur & Milieu, waterschappen, NIOO-KNAW en ASN Bank de handen ineen voor een groot landelijk burgeronderzoek naar waterkwaliteit en wij doen graag mee.

Hoogheemraad Marcel Belt: “De waterkwaliteit Nederland is nog niet goed. Dat geldt ook voor ons gebied en daar maken wij ons zorgen over. Onder andere bestrijdingsmiddelen, mest en riooloverstorten zijn veroorzakers van slechte waterkwaliteit in, maar ook stoffen als pfas en pfos en microplastics.

Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor een gezonde leefomgeving, de biodiversiteit en onze voedsel- en drinkwatervoorziening. De waterschappen werken hard aan de waterkwaliteit. Maar, wij kunnen het niet alleen. Iedereen kan en moet meewerken: het Rijk, lokale overheden, bedrijven, boeren en tuinders en inwoners. Wij hebben allemaal invloed op de waterkwaliteit.

Daarom doet Delfland ook dit jaar weer mee met Vangdewatermonsters. Het onderzoek geeft nog meer inzicht in de kwaliteit van het water in ons gebied en meer mensen in het gebied raken betrokken bij de waterkwaliteit.”

In en rond schoon en gezond water groeien verschillende oever- en waterplanten en leven veel soorten bodem- en waterdiertjes. Iedereen die benieuwd is naar de kwaliteit van een watertje in de buurt kan dit keer een plek doorgeven via www.Vangdewatermonsters.nl. Daar is ook een quiz te vinden om je kennis over waterkwaliteit te testen. Burgerwetenschappers - getraind door professionals – en NIOO-KNAW gaan de genomineerde plekken onderzoeken. Ook scholen gaan in deze Watermonstercampagne aan de slag met het onderwerp, via E-learning en een praktijkles.

Marcel Belt: “Ik hoop dat er heel veel aanmeldingen uit ons gebied komen. De kwaliteit van kleine wateren is net zo belangrijk als die van grotere en betrokkenheid van inwoners bij de waterkwaliteit is echt winst."

Partners

Vang de Watermonsters is een citizen science project van Natuur & Milieu, zes waterschappen, ASN Bank, NWB Bank, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Stichting Vivace, FLORON / RAVON en Vlinderstichting. De deelnemende waterschappen zijn: waterschap Brabantse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Wetterskip Fryslân, Hoogheemraadschap van Delfland, waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap van Rijnland.