Marcel Belt kandidaat-wethouder Leidschendam-Voorburg

8 juni 2022

Vanmiddag presenteerden de fracties van VVD, GBLV en D66 in de gemeente Leidschendam-Voorburg het coalitieakkoord en de beoogde nieuwe wethouders. D66 draagt onze hoogheemraad Marcel Belt voor als wethouder. De officiële benoeming is op 16 juni. Dat betekent dat hij zijn taken als hoogheemraad bij Delfland op die datum neerlegt.

Marcel Belt is sinds mei 2019 hoogheemraad in het college van Delfland vanuit Water Natuurlijk. Hij heeft de portefeuille waterkwaliteit, biodiversiteit, recreatie en externe betrekkingen.

Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt: “Wij feliciteren Marcel Belt van harte. Namens het college wil ik hem bedanken voor zijn enthousiasme en grote inzet voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit in ons gebied en voor de uitstekende samenwerking. Onze felicitaties gaan ook uit naar de overige leden van het college van Leidschendam-Voorburg. Wij kijken uit naar een goede samenwerking op de waterdossiers.”

Voor de opvolging van hoogheemraad Belt worden de hiervoor geldende procedures in gang gezet. Het streven is dat het algemeen bestuur van Delfland op 7 juli een opvolger van Marcel Belt benoemt. Tot die tijd worden zijn taken waargenomen door de overige leden van het dagelijks bestuur van Delfland.


Hoogheemraad Marcel Belt

Marcel Belt