Delfland aandeelhouder AquaMinerals

22 juni 2022

Met ingang van 1 juli is Delfland aandeelhouder van AquaMinerals. Directeur Wendy Kooistra van Delfland en directeur Olaf van der Kolk van AquaMinerals zetten hiervoor hun handtekening onder de officiële documenten. Door aandeelhouder te worden van AquaMinerals geven wij een belangrijke impuls aan onze ambities om circulair te werken.

Hoogheemraad Ruud Egas is blij met deze stap: ”Als waterschap ondervinden wij dagelijks de gevolgen van de veranderingen in het klimaat. Denk aan droogte, hevige neerslag, de zeespiegelstijging en uitdagingen voor de waterkwaliteit. Wij moeten alles op alles zetten om verdere klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan. Delfland werkt daar hard aan.

Delfland wil in 2050 helemaal klimaatneutraal en circulair zijn. Daarin maken wij al mooie stappen door ons eigen energiegebruik terug te dringen, onze CO2-uitstoot af te bouwen en bijvoorbeeld door het leveren van groene energie: onze zuiveringen zijn de grootste groengasleveranciers in de regio.

Op onze zuivering Houtrust maken wij CO2 vloeibaar die wij leveren aan de glastuinbouw. En, op onze zuiveringen valt nog veel meer te halen. Denk aan waardevolle grondstoffen als fosfaat, cellulose, natuurlijke plasticvervangers die je kunt winnen uit afvalwater en aan goed zoet water. Maar ook in onze andere processen zit veel potentieel om reststoffen her te gebruiken.

Als wij de ontwikkeling, marktverkenning en afzet daarvan allemaal in eigen beheer moeten doen dan vraagt dit niet alleen veel inzet van onze mensen, maar ook kennis en competenties die niet direct samenhangen met onze kerntaken. Met ons aandeelhouderschap in AquaMinerals sluiten wij ons aan bij een partij die de capaciteit, kennis en ervaring al in huis heeft.”

AquaMinerals is een bedrijf zonder winstoogmerk dat al ruim 25 jaar de afzet van rest- en grondstoffen verzorgt voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven en een Belgisch drinkwaterbedrijf. De waterschappen Aa en Maas, Zuiderzeeland, Amstel, Gooi en Vecht, Hollands Noorderkwartier en Stichtse Rijnlanden zijn Delfland voorgegaan als aandeelhouder en de verwachting is dat meerdere waterschappen volgen.

Egas: “Ik verwacht dat het aangaan van een samenwerking met AquaMinerals niet alleen voordelen brengt voor Delfland, maar ook leidt tot nog meer collectieve innovatiekracht van onze sector.”


Directeur Wendy Kooistra van Delfland, hoogheemraad Ruud Egas van Delfland en directeur Olaf van der Kolk van AquaMinerals