Bescherm de natuurlijke oevers!

8 juni 2022

Delfland is op zoek naar innovatieve constructies om te plaatsen en onderzoeken!

Natuurvriendelijke oevers

Delfland werkt hard aan schoon, gezond en levend water. Een van de maatregelen die wij nemen is het aanleggen van natuurlijkvriendelijke oevers (NVO’s). Doordat in ons gebied veel recreatief gevaren wordt staan deze oevers onder druk en is het voor jonge en kwetsbare (ondergedoken) planten moeilijk om zich te ontwikkelen. Als planten niet goed aanslaan dragen de natuurlijkvriendelijke oevers minder bij om de ecologische toestand te verbeteren.

Onderzoek naar effect oeverbeschermingen

Om hier een oplossing voor te vinden zijn wij in het voorjaar van 2020 begonnen met een onderzoek naar de effectiviteit van verschillende soorten oeverbeschermingen. De eerste resultaten zijn ondertussen binnen. Deze hebben ons veel inzichten gegeven in de werking van verschillende constructies, met als verassende resultaat dat de veelgebruikte palenrij vrijwel geen bescherming blijkt te bieden voor de achterliggende planten!

Op zoek naar innovatieve en duurzame alternatieven

Volgend voorjaar (2023) start een nieuwe onderzoeksfase. Deze winter zullen 3 testlocaties beschikbaar worden gesteld om andere soorten oeverbeschermingen te testen. Hiervoor zijn wij nu hard op zoek naar innovatieve en duurzame alternatieven!

Weet jij nog een alternatieve constructie om te laten onderzoeken? Of, wil jij de kans krijgen om jouw idee uit te werken en gebruik te maken van onze unieke testlocatie? Reageer dan door te mailen naar brem@hhdelfland.nl.

Voor meer informatie over deze uitvraag, achtergrondinformatie of het onderzoek, ga naar is www.hhdelfland.nl/vooroeverconstructies