Extra inspanning nodig om waterkwaliteit in glastuinbouwpolders op orde te krijgen

1 juli 2022

Hoe krijgen we een goede waterkwaliteit in en om de kas? Deze en ander relevante vragen stonden centraal tijdens de paneldiscussie op de Waterdag 2022 afgelopen woensdag. 'We zien dat de waterkwaliteit buiten de kas op veel plekken nog niet op orde is', stelde dijkgraaf Piet Hein Daverveldt van Hoogheemraadschap Delfland.

De Waterdag 2022, die plaatsvond op woensdagmiddag 29 juni, is een initiatief van Glastuinbouw Nederland en Vertify, in samenwerking met World Horti Center in Naaldwijk. Het event stond in het teken van ‘waterkwaliteit in de glastuinbouw’.

Daverveldt ging onder leiding van Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland) in gesprek met medepanelleden Jacco Vooijs (Voorzitter Regio Westland/Glastuinbouw Nederland), Geerten van der Lugt (Plantenvoedingsadviseur) en Joshua Reijnen (AVAG). Hun belangrijkste gesprekonderwerp: ‘de waterkwaliteit in en om de kas’.

Waterkwaliteit niet op orde

Daverveldt stelde aan het begin van de discussie dat Delfland ziet dat de waterkwaliteit buiten de kas, ondanks de intensieve aanpak samen met de sector, nog niet op orde is. De Dijkgraaf meldde dat het hoogheemraadschap daarom samen met partners verbetermaatregelen uitbreidt. “De gebiedsgerichte aanpak wordt meer risico-gestuurd. We onderzoeken daarnaast hoe we juridische instrumenten het best kunnen inzetten om de gewenste gedragsverandering te bespoedigen. En we gaan samen met partners extra onderzoeks-, communicatie- en handhavingsinspanningen inzetten om kassen nagenoeg emissieloos te maken.”

“Veel ondernemers doen het al heel goed, maar het moet beter”, benadrukte Daverveldt. Het is belangrijk dat de provincie, de gemeenten en de tuinders samen aan de slag gaan om de kassen echt dicht krijgen. Want onbewuste lekkages van gewasbeschermingsmiddelen in bijvoorbeeld de bodem en in sloten zijn voor het hoogheemraadschap lastig op te sporen en te verhelpen: daar heeft Delfland echt de inzet van de sector zelf bij nodig.”

Eigenaar van waterkwaliteit

Op de stelling ‘het gaat zeker lukken om in 2027 de waterkwaliteit in de glastuinbouwpolders op orde te hebben’, reageerde de Dijkgraaf, net als de andere panelleden overigens, dan ook terughoudend. “Eind 2027 moeten we voldoen aan de Europese Waterkwaliteitsrichtlijn. Als we de doelen uit die ‘Kaderrichtlijn Water’ willen halen, is er de komende jaren nog een forse extra inspanning nodig van tuinders, lokale, regionale en landelijke overheden. Alleen als we samenwerken lukt het ons om de waterkwaliteit op orde te krijgen én te houden.”

Aan het einde van de paneldiscussie deed Daverveldt een oproep aan de aanwezige telers. “Voel je eigenaar van de waterkwaliteit in de directe omgeving van je kas”, benadrukte hij.” Vooijs, Voorzitter Regio Westland/Glastuinbouw Nederland, viel de Dijkgraaf meteen bij. ”Tuinders houden de waterkwaliteit in hun complex continu in de gaten. Maar de kwaliteit van het water buiten hun kas zou minstens zo hoog op hun prioriteitenlijst moeten staan.”

Waterdag 2022

Tijdens de Waterdag 2022 was er uitgebreid aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op gebied van water, emissiebeperking, waterkwaliteit borgen in de kas, watervoorraad, ontsmetting en weerbaar water. Na de paneldiscussie konden aanwezigen deelnemen aan workshops en aan rondleidingen langs onderzoeken en ontwikkelingen op het gebied van water.