Geen aalvisrechten meer in Delflandse wateren

20 juli 2022

Op 14 juli tekenden beroepsvisser Wilkin den Boer en Delfland een overeenkomst waarin is opgenomen dat er in de Delflandse wateren niet meer wordt gevist op paling. Dat is een belangrijke stap in onze aanpak voor het bevorderen van de palingstand en het beschermen van deze bedreigde diersoort.

Voor een evenwichtige visstand en een goede waterkwaliteit is de paling belangrijk. Maar, de paling staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten.

Delfland doet veel om de palingstand vooruit te helpen. Wij maakten onze gemalen op de grens tussen zoet en zout water weer passeerbaar en wij zorgen ervoor dat de vis ook binnen ons gebied goed van het ene naar het andere water kan.  Daarmee werken wij aan een gezonde visstand en de biodiversiteit in ons gebied.

Op ons verzoek heeft heeft beroepsvisser Wilkin den Boer in 2017 zijn aalvisrechten tijdelijk opgeschort. Hij is zijn kennis gaan inzetten bij onze onderzoeken naar hoe we de palingstand in het gebied kunnen verbeteren. Eén onderzoek is gericht op intrek van jonge glasaaltjes en een ander onderzoek op de aalpopulatie. Met de gegevens uit beide onderzoeken krijgen we inzicht in de stand, groei en trek van de paling.

aalvisrecht
Ondertekening

Van glasaal naar paling

De paling maakt in zijn leven twee keer een lange reis. Jonge glasaaltjes komen helemaal vanuit de Sargassozee naar onder andere de Nederlandse kust om hier in zoet water op te groeien tot volwassen palingen. Als de paling paairijp is, vertrekt hij weer naar zee om te paaien. Dijken, gemalen en sluizen vromen daarbij barrières. Waterschappen en andere waterbeheerders doen er veel aan om die weg te nemen.

Ook de consumptie van paling zorgt ervoor dat de palingstand hard achteruit is gegaan. Delfland en de beroepsvisser zijn nu overeengekomen dat er in de wateren van Delfland definitief niet meer op paling wordt gevist voor consumptie. Dat betekent dat wij voor de wateren die wij beheren geen aalvisrechten meer uitgeven. Bovendien zegt de beroepsvisser toe binnen ons gebied ook niet meer op aal te vissen in wateren waarvan Delfland geen eigenaar is. Delfland huurt hem in als deskundige bij aal- en visstandonderzoeken en bij het intensief wegvangen van exotische rivierkreeft.

Rover

De paling is een roofvis. Voor een gezonde visstand zijn roofvissen onmisbaar. De paling eet bovendien ook kleine rivierkreeftjes en kan dus een rol spelen in het beheersen van de aantallen.