Muskusratten terugdringen tot aan de landsgrens

27 januari 2022

Muskusratten zijn schadelijk voor onze dijken en oevers. Ze maken holen en gangen in dijken waardoor deze verzwakken. De dieren horen van oudsher niet thuis in Nederland; ze hebben geen natuurlijke vijanden. Zonder ingrijpen vermenigvuldigen ze zich volop en komt de (water)veiligheid in gevaar.

De inzet van bestrijders hangt af van het aantal vangsten in de voorgaande jaren. In 2021 is bij Delfland een lichte stijging te zien van het aantal vangsten. Dat betekent dat er meer muskusratten zitten, waardoor er meer gevangen worden. Extra bestrijders en de inzet van speurhonden, drones en het analyseren van watermonsters op DNA-sporen moet de komende jaren voor een daling van de populatie zorgen.

Landelijke taak

De bestrijding van muskus- en beverratten is een wettelijke taak van de waterschappen. Om schade te voorkomen werken de waterschappen nauw samen. Via regionale samenwerkingsverbanden vangen ze de muskusratten weg. Delfland is samen met vijf andere waterschappen aangesloten bij Muskusrattenbeheer West- en Midden-Nederland. Landelijk gezien hebben de waterschappen de muskusrattenpopulatie steeds beter onder controle. In 2019 hebben de waterschappen het doel gesteld om in een periode van 10 tot 15 jaar met vereende krachten de populatie muskusratten terug te dringen tot aan de landgrens, zodat zij zich minder over de rest van het land verspreiden. De nieuwe technieken als drone met warmtebeeldcamera’s en analyseren van watermonsters op environmental-DNA moeten daarin ondersteunen.

Aantal gevangen muskusratten

2021

2020

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

2.437

2.675

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

1.251

1.567

Hoogheemraadschap van Delfland

1.154

911

Hoogheemraadschap van Rijnland

5.268

5.392

Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard

6.112

5.840

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

2.057

1.896


Muskusrattenvanger met stokjes voor locatie-aanduiding.

WOS: Jacht op de muskusrat

Bekijk hier de reportage van WOS media, waarin we samen met een muskusrattenbeheerder op pad gaan:

'Jacht op de muskusrat'