Loodvrij vissen in pilotgebied in gemeente Midden-Delfland

19 januari 2022

In een pilotgebied in de gemeente Midden-Delfland is het vanaf 1 januari 2022 verboden om te vissen met vislood. Dit is een van de maatregelen die hengelsportvereniging SportVisserijBelangen Delfland (SVDB) in samenwerking met Sportvisserij Nederland neemt om invulling te geven aan de Green Deal Sportvisserij Loodvrij. Deze is opgesteld om het loodgebruik in de hengelsport terug te dringen en helemaal te stoppen in 2027.

Sportvissers gebruiken lood als verzwaring en als werpgewicht. Als een visser zijn lood verliest, blijft het lood achter in het water. Lood is een zeer zorgwekkende stof die schadelijk is voor de gezondheid en niet thuishoort in het water. De Green Deal Sportvisserij Loodvrij is een gezamenlijk programma van Sportvisserij Nederland, de Rijksoverheid, Natuurmonumenten, de Unie van Waterschappen en brancheorganisatie Dibevo met als doel het gebruik van lood in de hengelsport te stoppen.

Hengelsportvereniging SVBD draagt actief bij aan het terugdringen van het gebruik van vislood. De vereniging heeft besloten om al het vislood zwaarder dan 50 gram te verbieden en heeft een pilotgebied ingesteld waar helemaal niet meer met lood gevist mag worden. Daar houdt de vereniging zelf toezicht op. Ook organiseert SVDB onder meer loodvrije viswedstrijden en besteedt de vereniging aandacht aan alternatieven voor vislood in het clubblad.

Hoogheemraad Marcel Belt van Delfland is blij met het initiatief: “Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in het hele gebied. Het gebruik van vislood past daar niet bij. Het is goed dat dit initiatief vanuit de hengelsportverenigingen zelf komt. Er zijn voldoende goede milieuvriendelijke alternatieven en de sportvisser heeft zelf ook belang bij een goede waterkwaliteit. Alle reden dus om om te schakelen naar loodvrij en om dat te stimuleren dragen wij graag ons steentje bij aan de omruilactie die start in maart.”

Pilotgebied

Het pilotgebied dat nu is ingesteld is circa 65 hectare groot en omvat een deel van de Vlaardingse Vaart en Bree- of Lichtvoetswatering, Boonervliet, Noordvliet, Middelvliet, Foppenplas en Bommeer in de gemeente Midden-Delfland. In het gebied staat op borden aangegeven dat het gebruik van vislood niet is toegestaan. Deze informatie is ook terug te vinden in het nieuwe viswaterboekje en de VISplanner. Vanaf 2025 wordt het pilotgebied uitgebreid met nog eens 65 hectare.

Alternatieven voor lood

Sportvissers gebruiken lood als verzwaring en als werpgewicht. Als een visser zijn lood verliest, blijft het lood achter in het water. Om te komen tot een loodvrije hengelsport zijn er milieuvriendelijke alternatieven verkrijgbaar van materialen zoals: beton, steen, composiet, tungsten (Wolfraam) en staal. Door over te gaan op deze alternatieven beschermen hengelsporters het leven in en rond het water, ook de vis!

Item op Omroep West

Loodvrij vissen in pilotgebied

Link: Proef in Midden-Delfland om visserij loodvrij te krijgen - Omroep West

Meer informatie over loodvrij vissen:


Pilotgebied loodvrij

Pilotgebied loodvrij