Hoogwater verwacht: Vlaardingen en Maassluis nemen maatregelen en Delfland staat paraat

5 januari 2022

Vanmiddag vanaf 16.00 uur wordt hoogwater verwacht. De verwachte waterstand rond Vlaardingen is 2.40 meter boven NAP en Maassluis is 2.20 meter boven NAP.

Delfland zet de Keersluis van Maassluis dicht om water tegen te houden. Beide gemeenten nemen maatregelen tegen wateroverlast. Kijk op de websites van de gemeenten voor maatregelen die de daar worden genomen.

Delfland komt in actie bij 2.50 meter boven NAP. Dan zetten we extra dijkbewaking in. Uiteraard houden we de situatie nu al goed in de gaten en nemen maatregelen wanneer dat nodig is.