Aanslagen waterschapsbelasting op de mat

26 januari 2022

Afgelopen weekend vielen de eerste aanslagen voor de waterschapsbelasting op de mat. Inwoners binnen het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland ontvangen vanaf deze maand de aanslag met informatie over welke soort waterschapsbelasting zij moeten betalen en de hoogte van dat bedrag. Met het belastinggeld betaalt Delfland het werk voor stevige dijken, droge voeten en schoon water.

Het is voor het derde jaar achtereen dat de lasten voor burgers en bedrijven voor de waterschapsbelasting gelijk blijven of in sommige gevallen dalen. Dat is afhankelijk van de situatie. Wat er precies met de belastinggelden gebeurt, leggen we uit in de flyer (pdf, 1.3 MB) die bij de aanslag zit. Delfland ontvangt geen geld van het Rijk, maar heft belasting bij de burgers en bedrijven binnen het werkgebied. Iedereen die belang heeft bij het werk van het waterschap, betaalt mee. Hoogheemraad Waterveiligheid en Financiën, Peter Ouwendijk:

Delfland is financieel gezond. Ondanks gelijkblijvende tarieven zijn we in staat om alle taken uit te voeren én onze ambities waar te maken. Hierbij spelen we in op (duurzame) ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen waar we mee te maken krijgen.


Watersysteemheffing en Zuiveringsheffing 
De waterschapsbelasting bestaat uit twee heffingen: de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. De watersysteemheffing is voor het onderhouden van dijken, gemalen en stuwen en het onderhouden van sloten en vaarten. Het zuiveren van ons rioolwater wordt betaald uit de zuiveringsheffing.

Samenwerking RBG
De aanslagen worden verspreid over het jaar verstuurd. Dit gebeurt nog steeds fysiek per post, maar zoveel mogelijk digitaal. Het innen van de waterschapsbelasting gebeurt door de RBG: de Regionale Belasting Groep. De RBG verstuurt de aanslagen namens Delfland, via de post maar vooral digitaal via mijnoverheid.nl.

Vragen of meer weten?
Meer informatie over waterschapsbelasting en de tarieven vind je op www.hhdelfland.nl/belastingen.Voor vragen over de aanslag kun je terecht bij de RBG, via www.derbg.nl of (088) 291 10 00.

Flyer voor en achter