Rioolsnelweg over Maasdeltatunnel gelegd

24 februari 2022

De Blankenburgverbinding verbindt straks de A15 bij Rozenburg met de A20 bij Vlaardingen. Om deze nieuw snelweg te kunnen maken, moeten er in de grond leidingen worden aangepast en omgelegd. Zo ook onze persrioolleiding die Maassluis verbindt met de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) De Groote Lucht in Vlaardingen.

Door deze leiding gaat zo’n 20.000.000 liter water per dag. Als het regent kan dit oplopen tot drie keer zoveel. Dit is dus een heuse ondergrondse snelweg te noemen.

Wat is een persleiding?

Met behulp van gemalen verpompen wij het rioolwater uit de huishouden en bedrijven in het gebied door persleidingen naar de verschillende afvalwaterzuiveringen. Daar wordt het water schoongemaakt. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit. De leidingen staan onder druk, daarom wordt er gesproken van een persleiding.

Verleggen noodzakelijk voor bouw Maasdeltatunnel

De Maasdeltatunnel gaat door het tracé van de persleiding tussen Maassluis en AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen. Daarom moest de leiding worden verlegd. Omdat een deel van de leiding bovendien aan vervanging toe was, is in totaal 800 meter nieuwe leiding aangelegd, over het dak van de Maasdeltatunnel. Gisteren is het nieuwe stuk aangesloten op de bestaande persleiding van het rioolgemaal Maassluis en de AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen.

Verleggen met droog weer

Het aansluiten van de leiding vergt goede voorbereiding, timing en een strakke planning, want er is beperkt tijd om de hele operatie te voltooien. Tijdens de werkzaamheden blijft rioolwater uit de huishoudens en bedrijven komen. Dat water moet tijdelijk worden opgeslagen in het rioolstelsel. Daar is buffercapaciteit voor ongeveer 10 uur. Als het tenminste niet hard regent, want dan komt er vanaf straten en daken ook veel regenwater in het riool. Daarom is de vervanging uitgevoerd op een droge dag. Eerst is de oude leiding afgesloten en ontkoppeld. Daarna is de nieuwe leiding aangesloten.

Delfland, BAAK en Rijkswaterstaat kijken terug op een geslaagde operatie. De oude leiding wordt nu weggehaald zodat plek BAAK op die een stuk van de Maasdeltatunnel kan bouwen.


Aanleg rioolpersleiding over Maasdeltatunnel.