Geen ernstige schade aan dijken door Eunice

19 februari 2022

Hoewel de storm Eunice in Nederland voor behoorlijk wat schade en overlast heeft gezorgd, is er in het gebied van Delfland geen ernstige schade aan dijken.

Op enkele plaatsen in het gebied, zoals in Maassluis en Pijnacker, is er wel wat schade aan dijken door omgewaaide bomen en bomen in de sloot. Onze dijkinspecteurs hebben de plekken nagelopen om de schade te beoordelen. Conclusie: op deze plekken zorgt de schade niet voor wateroverlast. De schade wordt hersteld.

Kust

Langs de kust bleef de waterstand ruim onder de 2.80 (dat is de kritieke waterstand waarbij onze dijkinspecteurs en dijkwachters normaal gesproken uitrukken). Al met al is de waterveiligheid in het gebied niet in het geding geweest.

Waterpeilen

De harde wind had ook veel invloed op de waterstanden in het gebied. Zo hebben we de keersluis in Maassluis enkele keren moeten sluiten; daar stond het water soms wel 2 meter boven NAP. Op andere plekken was er door de wind juist weer erg laag water. Verder kwam er bij de gemalen veel meer vuil aandrijven zoals takken. Ook onze operationeel beheerders hebben dus niet stilgezeten.

We blijven alert

We blijven alert met de storm Franklin op komst. Maandagochtend verwachten we een waterstand langs de kust van 2.25 boven NAP.

Schade aan dijk? Meld dit ajb!

Zie je in het gebied een plek waar een oever of dijk is beschadigd? Meld dit dan ajb via loket@hhdelfland.nl.
Bij acuut gevaar, kun je bellen met het nummer 06 - 54 93 50 73 (Calamiteitendienst).


Update maandagmiddag 21 februari 13.20 uur


Storm Franklin heeft in de nacht van zondag op maandag voor een verhoogde waterstand langs de kust gezorgd. Het water kwam daar tot 2.67 boven NAP. Bij deze waterstand blijven wij alert en waakzaam en worden extra inspecties uitgevoerd aan de zeewering en de Delflandsedijk.

Momenteel wordt de schade na de storm Franklin nog in beeld gebracht door onze inspecteurs

Richting het einde van de middag verwachten we een waterstand van 2.50 langs de kust in combinatie met windstoten.