WBP6 online: maatregelen Delfland 2022 - 2027

11 april 2022

Welk werk pakt het waterschap aan komende jaren? En hoe spelen we in op ontwikkelingen als bodemdaling en zeespiegelstijging? Dat staat in het vastgestelde 6de Waterbeheerprogramma van Delfland (WBP6) dat online staat.

Het WBP6 van Delfland kun je raadplegen op deze overzichtelijke website: https://wbp6.hhdelfland.nl

Plicht

Alle waterschappen in Nederland hebben een verplichting naar de provincie om elke 6 jaar een Waterbeheerprogramma op te leveren. Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt: “Het WBP6 geeft een integraal overzicht van het werk dat we als waterschap gaan uitvoeren tot en met 2027. Daarnaast beschrijft het de uitdagingen waarmee we te maken hebben, zoals klimaatverandering, bodemdaling en verharding. Het WBP6 is een visitekaartje voor iedereen die meer wil weten over het werk van Delfland.”

Stakeholders

De informatie in het WBP6 is in eerste instantie interessant voor ondernemers en stakeholders in het gebied; professionals die benieuwd zijn welk werk we als waterschap precies gaan aanpakken. Daverveldt: “We hopen dat het WBP6 bijdraagt aan meer samenwerkingen met de andere gebiedspartners. Dit gebied veilig en leefbaar houden, kunnen we namelijk niet alleen.”

Iedere geïnteresseerde kan de inhoud van het WBP6 raadplegen. Het geeft inzicht in het belangrijke werk dat we doen met het belastinggeld dat mensen en bedrijven betalen: het controleren en versterken van dijken, het onderhouden van gemalen, sluizen en duikers zodat we overtollig water weg kunnen pompen en het zuiveren van afvalwater afkomstig van huishoudens en bedrijven. In het WBP6 staan ook onderwerpen waar nieuwe initiatieven of innovatieve werkwijzen voor nodig zijn. Zo worden bijvoorbeeld dijken ingericht tot plekken met meer biodiversiteit.

Boekje en website

Het WBP6, dat op 10 maart 2022 door het algemeen bestuur van Delfland is vastgesteld, is als boekje en als website te raadplegen. Op de website kan de bezoeker gemakkelijk navigeren of zoeken op de gewenste thema’s of onderwerpen. Er zijn drie niveaus van informatie; hoe gedetailleerder de informatie die gezocht wordt, hoe dieper de bezoeker in deze niveaus komt.


Website 6de Waterbeheerprogramma