Varen Strijp en Reijnerwatering per 15 juni onder voorwaarden toegestaan

14 april 2022

In dit gebied kun je heerlijk varen en volop genieten van de natuur in en langs het water. Let er wel op dat je je aan de vaarregels houdt. De Strijp en Reijnerwatering zijn nog gestremd tot 15 juni. Daarna kun je ook daar varen, onder bepaalde voorwaarden.

De Strijp en Reijnerwatering vormen een aantrekkelijke vaarroute tussen Den Haag en het Westland en Midden-Delfland. De afgelopen jaren is onderzocht wat er nodig is om hier veilig te kunnen varen en om de aanwezige planten en dieren te beschermen. Op basis van de uitkomsten heeft Delfland besloten dat varen hier voortaan is toegestaan onder bepaalde voorwaarden: er geldt eenrichtingsverkeer en voor gemotoriseerde boten geldt er een maximumsnelheid van 4 km/uur. Ook mag er pas vanaf 15 juni (start zomer) gevaren worden; er ligt er een balk in de watergang zodat hier alleen kano’s kunnen varen. Dit doen we omdat we in het voorjaar de waterplanten de ruimte geven om volwassen en sterk te worden. Op de Strijp en Reijnerwatering blijft Delfland de invloed op de planten en dieren monitoren.

De conclusies van dit onderzoek zijn niet zonder meer toe te passen op andere wateren met vaarrecreatie, want het effect van varen op de ecologie wordt ook beïnvloed door andere factoren. Lees hier meer over het onderzoek.

Oevers en waternatuur beschermen

De meeste vaarwateren in ons gebied zijn smal en ondiep en de waternatuur in en langs het water is kwetsbaar. Waternatuur is goed voor de waterkwaliteit, die moeten we beschermen. Ook de oevers moeten we beschermen, tegen afkalving door golfslag die ontstaat door (hard) varen. De maximumsnelheid binnen Delfland is daarom op de meeste plaatsen 6 km per uur. Ook mag je niet zomaar overal aanleggen.

Om de oevers en de waterkwaliteit te beschermen, houden we toezicht op naleving van de regels. Zo heb je voor sommige watergangen ontheffing nodig om er te mogen varen. Onze toezichthouders zijn komende tijd weer vaker te zien op het water. Kijk hier voor de vaarregels.

Varen doen je samen: als iedereen de regels naleeft, blijft het leuk op het water.