Rioolwater in waterpartij bij rioolgemaal Berkel

21 april 2022

Nabij Rioolgemaal Berkel is rioolwater overgestort op de tegenover gelegen waterpartij (nabij Bastion nr 10 in Lansingerland). Medewerkers van Delfland en Delfuent zijn ter plaatse om het vervuilde water af te zuigen. Hiermee proberen we verspreiding van het vuile water zo veel mogelijk te voorkomen en overlast tot een minimum te beperken.

Het zuurstof gehalte in het water daalt. Vandaar dat we na het verwijderen van de vervuiling direct beluchters in het water plaatsen om extra zuurstof toe te voegen. De aanwezige vissen kunnen wegzwemmen naar ander zuurstofrijk water. Er is op dit moment naast stank geen zichtbare schade waar te nemen in en om het water.

De overstort is een gevolg van werkzaamheden aan rioolgemaal Slauwerhofflaan door de gemeente Lansingerland. Alle rioolgemalen in dat gebied zijn daarom tijdelijk uitgezet. De gemeente had niet alle rioolgemalen stilgezet, want er is vanmorgen enige tijd rioolwater richting rioolgemaal Berkel gepompt. Het rioolwater kon daar niet weg en is overgestort in de waterpartij nabij het rioolgemaal.

Update 19.15u: De vervuiling is inmiddels opgeruimd en aan het eind van de middag zijn de beluchters geïnstalleerd. Deze zorgen de komende dagen voor extra zuurstof in het water. Onze handhavers houden de waterkwaliteit in de gaten. Zodra het zuurstofgehalte op peil is worden de beluchters weer verwijderd.

Rioolgemaal Berkel overstort- beluchters geïnstalleerd
Beluchters om zuurstof in het water te brengen