Rainlevelr groeit spectaculair

1 april 2022

In februari 2020 verwelkomde Rainlevelr Lugt Lisianthus als 25ste deelnemer. Nu - twee jaar later - staat de teller met Adrichem Potplanten op 50 deelnemers. Het aangesloten areaal bedraagt hierdoor 281 hectare wat bij een opvang van 10 mm gelijk staat aan 28.100 m3 opvangcapaciteit ofwel bijna 3 polderbergingen.

Accountmanager Hugo Vreugdenhil legt het principe van Rainlevelr graag nog eens uit. ‘In Rainlevelr werken tuinders en Delfland samen aan droge voeten. En met succes! De eenvoud van het systeem is de basis van dit succes, waardoor er minder risico is op wateroverlast en waterschade. Voorafgaand aan een zware bui informeert het Hoogheemraadschap de tuinder per sms over de neerslagverwachting en vraagt hem om ruimte te maken in zijn hemelwaterbassin of silo. De tuinder bepaalt zelf of hij hieraan gehoor geeft. Doordat Delfland de kosten van extra voorzieningen eenmalig vergoedt is de drempel om mee te doen minimaal. Eigenlijk zou elk bedrijf hier als vanzelfsprekend aan mee willen doen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. We zijn heel blij met élke deelnemer maar deze mijlpaal wilden we niet zomaar voorbij laten gaan.’

310322m 50ste rainlevlr HHR 01
Accountmanager Hugo Vreugdenhil (links) en Tim van Adrichem vieren 50 x Rainlevelr met een taart voor het voltallige personeel - foto Thierry Schut

‘Waarom wij aan Rainlevelr meedoen? Dat heeft twee redenen, eigenlijk’, reageert Tim van Adrichem op de vraag naar zijn motivatie om deel te nemen. ‘De ene is een praktische omdat er toch al werkzaamheden op ons bedrijf plaatsvonden, kon dit tegelijkertijd uitgevoerd worden. Deelnemen aan Rainlevelr heeft als extra voordeel dat ik het niveau in mijn silo kan beheersen, dat was de andere reden. En als het je dan niets extra’s kost, omdat Delfland de kosten van de extra voorzieningen vergoedt, dan is de keuze snel gemaakt. En natuurlijk speelt in je afweging ook mee dat je graag een steentje bijdraagt aan het voorkomen van wateroverlast. Dat we nu als nummer 50 in het zonnetje gezet worden en straks lekker ‘aan de taart gaan’, is natuurlijk super leuk.’

Voor meer informatie: www.Rainlevelr.com