Pilot loodvrij vissen van start in Madesteinplas

25 april 2022

Op zondag 24 april onthulden stadsdeeldirecteur van Loosduinen Mustapha el Boumeshouli en hoogheemraad Marcel Belt op uitnodiging van Hengelsportvereniging GHV – Groene Hart een bord dat hoort bij de pilot loodvrij vissen in de Madesteinplas. Hoogheemraad Marcel Belt is blij met de pilot: “Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water. Lood in het water hoort daar natuurlijk niet bij.”

Een deel van de sportvissers gebruikt nog lood als verzwaring en als werpgewicht. Als de visser zijn lood verliest, blijft het achter in het water. Lood is een zeer zorgwekkende stof die schadelijk is voor de gezondheid en niet thuishoort in het water. In de Green Deal Sportvisserij Loodvrij werken Sportvisserij Nederland, de Rijksoverheid, Natuurmonumenten, de waterschappen en brancheorganisatie Dibevo samen om lood in de hengelsport te stoppen.

Hengelsportvereniging GHV – Groene Hart heeft in dat kader besloten dat sportvissers die vissen in het gebied rond de Madesteinplas worden geacht geen lood meer bij het vissen te gebruiken. Daar houdt de vereniging samen met de boswachters van de gemeente Den Haag toezicht op.

Marcel Belt: “Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water. Lood in het water hoort daar natuurlijk niet bij. Ik ben blij dat veel hengelsporters om die reden al kiezen voor milieuvriendelijke alternatieven. Delfland draagt bij aan deze inruilactie om te stimuleren dat het gebruik van lood helemaal wordt uitgebannen.”

Om de vissers hierop te attenderen zijn bij de Madesteinplas drie borden geplaatst met uitleg. Om een frisse start te maken, hebben duikers van duikclubs uit de regio de bodem van de plas schoongemaakt.

Inruilactie vislood

Sinds 4 april kunnen hengelsporters in het beheergebied van Delfland drie stuks vislood gratis inruilen voor een milieuvriendelijk alternatief. Dit is een van de acties die Hengelsportvereniging GHV – Groene Hart samen met Hengelsportvereniging Sportvisserijbelangen Delfland (SVDB) en Delfland neemt om het gebruik van vislood uit te bannen. Voor de waterbewuste hengelsporter zijn milieuvriendelijke alternatieven verkrijgbaar van materialen zoals: beton, steen, composiet en staal. Door over te gaan op deze alternatieven beschermen hengelsporters het leven in en rond het water, dus ook de vis!

Het vislood kan op vertoon van je VISpas worden ingeruild bij zes hengelsportwinkels in ons gebied. Er zijn in totaal 15.000 stuks alternatief gewicht beschikbaar. Voor meer informatie kijk op de website van je vereniging of van GHV – Groene Hart.

Duikers en opgedoken rommel
Schoonmaakactie duikers

Hoogheemraad Marcel Belt en stadsdeeldirecteur van Loosduinen Mustapha el Boumeshouli