Onderzoek palingstand in Delfland weer van start

19 april 2022

Door onze gemalen aan de buitenkant van het gebied aan te passen, hebben wij ervoor gezorgd dat glasaal ons gebied weer kan bereiken. Hoe doet die vis het vervolgens in ons zoete water? De komende zes weken doen wij onderzoek naar de palingstand in Delfland. Met de gegevens uit dit onderzoek krijgen we inzicht in de stand, groei en trek van de paling.

Glasaaltjes komen helemaal vanuit de Sargassozee naar de Nederlandse kust om in zoet water op te groeien tot volwassen palingen. Voorheen stootten de diertjes daarbij op meerdere plekken hun neus. Sinds dik tien jaar kunnen de aaltjes onder andere bij Scheveningen en vanuit de Nieuwe Waterweg op meerdere plekken weer naar binnen dankzij maatregelen die Delfland daarvoor nam. Het waterschap wil weten wat die maatregelen voor de paling opleveren.

Hoogheemraad Marcel Belt:

De paling is een ernstig bedreigde diersoort. De Europese populatie is in de afgelopen 50 jaar met 90% afgenomen. Obstakels op hun migratieroutes zijn daarvan een belangrijke oorzaak. Denk daarbij aan dijken, sluizen en gemalen. Het wegnemen van barrières is een van de acties uit het Nederlandse Aalbeheerplan. Wij hebben er op meerdere plekken in ons gebied voor gezorgd dat de aal weer naar binnen kan als hij klein is en veilig terug kan naar de Sargassozee als hij geslachtsrijp is. Zo helpen wij de aal en dragen wij bij aan het herstel van de biodiversiteit.

Met een uitgebreid onderzoek (2017-2022) houdt Delfland in de gaten hoe de populatie zich ontwikkelt. Het onderzoek kent verschillende sporen. Vrijwilligers van de RAVON monitoren twee keer per week de aanwezigheid van de glasaal op verschillende punten in het gebied. Vanaf woensdag 19 april zet de lokale beroepsvisser met behulp van vrijwilligers van hengelsportverenigingen en Delfland fuiken uit voor nader onderzoek. Van de gevangen paling wordt de lengte gemeten en ook bijvangsten aan andere vis worden geregistreerd. Met een scanner controleren we of de paling voorzien is van een chip. Deze chips zijn in 2017 en 2018 ten behoeve van dit onderzoek geplaatst bij ruim 1000 palingen. Na deze metingen worden de palingen en andere vangsten weer ter plaatse teruggezet in de watergang.

Met de gegevens die we in zes jaar verzamelen, krijgen wij inzicht in hoe de paling groeit, waar hij naartoe gaat en hoe de palingstand zich ontwikkelt. Het onderzoek wordt begeleid door Wageningen Marine Research.

Extra toezicht op de fuiken

Bij eerdere metingen is een aantal fuiken uit het onderzoek gestolen. Dat is een strop voor de beroepsvisser en voor het onderzoek. Wij houden de fuiken dit jaar beter in de gaten. Ziet u iets verdachts bij een van de fuiken? Belt u dan alstublieft direct de politie.