Nulmeting exotische rivierkreeften

27 september 2021

Tussen 27 september en 15 oktober gaan wij op drie plekken in ons gebied exotische rivierkreeften vangen. Het gaat om een nulmeting die voorafgaat aan een proef waarin wij onderzoeken of het structureel wegvangen van deze diertjes effect heeft.

Delfland werkt hard aan schoon, gezond en levend water in het hele gebied. Exotische rivierkreeften horen van nature niet thuis in ons water, maar ze voelen zich er wel thuis: zij planten zich razendsnel voort en hebben nauwelijks natuurlijke vijanden. Hun aantal heeft zich in de afgelopen decennia zo uitgebreid dat dit tot problemen leidt.

Met hun graaf- en vraatgedrag brengen ze schade toe aan oevers en de waternatuur. Dat is slecht voor de waterveiligheid, de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Delfland wil daarom onderzoeken of het wegvangen van de diertjes kan bijdragen aan een oplossing.

Wij gaan daarom samen met onder andere het ministerie van LNV en de Wageningen Universiteit op een aantal locaties in ons gebied een proef doen met het intensief wegvangen van exotische rivierkreeften. Daarop vooruitlopend starten wij nu met een nulmeting.

Kan ik ook wat doen?

Het allerbelangrijkste is geen exotische dieren los te laten in de natuur. Wees ook bedacht op exotische planten, denk bijvoorbeeld aan de Japanse Duizendknoop en aan aquariumplantjes die hele sloten kunnen gaan overwoekeren.

Er is inmiddels een hele lijst van exoten die tot problemen leiden. Bij sommige exotische dieren leidt het uitzetten in de natuur ook tot dierenleed. Niet doen dus!

Moet ik het melden als ik een rivierkreeft zie?

Om een beeld te krijgen van waar exoten zitten kun je een melding maken als je een rivierkreeft ziet. Dit kan op www.waarnemingen.nl of www.telmee.nl.

Meer weten over de exotische rivierkreeft? Kijk dan ook eens op: www.rivierkreeft.nl

kreeft op bodem