Delfland voert hybride werken in

2 september 2021

Wanneer het kabinet besluit dat op 20 september de coronamaatregelen komen te vervallen, starten we bij het Hoogheemraadschap van Delfland met hybride werken. Hybride werken betekent tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Het uitgangspunt is dat medewerkers die thuis kunnen werken, gemiddeld 50% van hun werktijd op kantoor werken.

Secretaris-directeur Pieter Janssen: “Met hybride werken willen we de werk-privé balans van onze medewerkers vergroten. Zo streven we naar een organisatie waar het voor iedereen prettig werken is, in een omgeving die bijdraagt aan de kwaliteit van ons werk en van onze levens. Door het terugdringen van reisbewegingen dragen we ook bij aan verschillende duurzaamheidsdoelen die wij als Delfland én samenleving hebben.”

Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt vult aan: “Daar sluit ik me helemaal bij aan: ik ondersteun het hybride werken dan ook van harte. Het is de kunst daarin een goede balans te vinden tussen digitaal werken en werken op de kantoorlocatie.”

Uitgangspunten bij hybride werken

Voor het hybride werken is een aantal uitgangspunten opgesteld waar medewerkers én managers rekening mee kunnen houden. Delfland streeft ernaar dat gemiddeld de helft van de werktijd op kantoor zal worden gewerkt. Medewerkers maken hierover afspraken met hun collega’s en leidinggevenden. Op kantoor zijn er diverse werkplekken beschikbaar, kunnen overleggen plaatsvinden en is het mogelijk hybride te vergaderen.

Gemeenlandshuis Delfland
Gemeenlandshuis Delfland