Nieuw hemelwatersysteem in Maassluis

20 oktober 2021

Op woensdag 20 oktober legden wethouder van Maassluis Fred Voskamp en hoogheemraad Manita Koop de laatste hand aan het hemelwatersysteem aan de Uiverlaan in Maasluis. De nieuwe ondergrondse buis voert schoon regenwater direct af naar onder andere aangesloten vijvers, sloten en de haven.

Hoogheemraad Manita Koop: “Voor het hoogheemraadschap is het systeem een voorbeeld van het gescheiden afvoeren van regenwater en vervuild water. En dit is belangrijk om de wateroverlast bij extreme regenval te beperken.” Voor Maassluis biedt het buizenstelsel een belangrijke verbinding in het koppelen van de verschillende maatregelen van opvangen en afvoeren van regenwater. Het riool wordt ontlast en de stad is hiermee beter bestand tegen hevige regenbuien. Wethouder Fred Voskamp: “Het onnodig zuiveren van neerslagwater kost veel energie en is niet duurzaam. Een deel van Maassluis-West was al voorzien van een gescheiden rioolstelsel. Probleem was dat dit schone regenwater nog nergens naar toe kon. Het ‘hemelwatersysteem’ voert gescheiden af; het schone regenwater naar de haven en het afvalwater naar de zuivering.”

Duurzame oplossing
Het gescheiden afvoersysteem voorkomt onnodige vermenging van schoon regenwater met vervuild afvalwater.  Ook geeft het Maassluis meer mogelijkheden om wateroverlast bij extreme regenval te beperken. Tot nu belandde zowel het schone regenwater als vervuild water via pompen en buizen bij de rioolwaterzuivering in Vlaardingen. Hier werd het water schoongemaakt en uiteindelijk geloosd op de Nieuwe Waterweg. In de nieuwe situatie legt het schone regenwater niet meer deze onnodig lange weg af, maar wordt direct afgevoerd naar nabijgelegen vijvers, sloten of de haven.

Droge voeten in Maassluis
Evenals in heel Nederland heeft ook Maassluis steeds vaker te maken met extreme regenval in korte tijd. Om tijdens deze buien de wateroverlast te beperken en droge voeten te houden treft de gemeente verschillende maatregelen om Maassluis “Rainproof” te maken. Ook inwoners kunnen zelf een steentje bijdragen. Op zowel www.maassluis.nl/rainproof als www.klimaatkrachtig.nl staan voorbeelden van maatregelen en informatie over de stimuleringsregeling klimaatadaptatie.


(Foto: Roel Dijkstra)


Manita Koop en Fred Voskamp bij project nieuw hemelwatersysteem aan de Uiverlaan in Maassluis.