Inpecties van de dijken

15 oktober 2021

Elk jaar, van oktober tot en met maart, gaan onze dijkinspecteurs op pad voor de inspecties. In totaal controleren we zo’n 700 km aan duinen, dijken en kades op schades en gebreken.

Tijdens de jaarlijkse inspecties kijken de dijkinspecteurs naar de conditie van duinen, dijken en boezem- en polderkades. De inspecteurs registreren scheuren, afkalvingen, lekkages en verzakkingen aan waterkeringen. In enkele gevallen repareren ze schades direct, andere gebreken kunnen later worden hersteld, of worden in de gaten gehouden. Schade en overtredingen die door derden zijn veroorzaakt geven ze door aan het team Toezicht en Handhaving. De resultaten uit de inspecties worden ook gebruikt voor de voorbereiding van kadeverbeteringsprojecten en onderhoudswerkzaamheden.

Controle mogelijk maken

Dijkinspecteurs kunnen de waterkeringen alleen goed controleren als deze toegankelijk en zichtbaar is. Bebouwing en beplanting zoals tuinen, vlonders, tegels, struiken, of bomen, kunnen het controleren belemmeren, of soms zelfs onmogelijk maken. De waterkering kan hierdoor minder sterk of hoog worden en gebreken mogelijk niet gezien. Daarom is voor het plaatsen van bebouwing en beplanting, op of aan een waterkering, vaak een vergunning nodig. Dit hangt onder meer af van de plannen en de locatie. Wanneer je plannen hebt voor werkzaamheden op of bij een waterkering, neem dan vooraf contact op met Delfland. We geven je graag informatie over de mogelijkheden.

Wil je meer weten over de inspecties en wat Delfland doet om de conditie van de dijken op goed niveau te houden? Kijk dan op deze pagina: Stevige dijken en duinen. Hier zijn diverse artikelen te vinden die achtergrondinformatie geven over onze waterkeringen en de werkzaamheden die daarop plaatsvinden.

In de Legger kun je zien waar al onze waterkeringen (en andere objecten) zich bevinden: De Legger.

Wilt je iets melden, of heb je een vraag dan kun je ons bereiken via e-mail: Loket@hhdelfland.nl  of telefoon: 015-260 81 08.

dijkinspecties foto website