Resultaten derde editie ‘Vang de Watermonsters’

18 november 2021

Deze zomer is voor de derde keer door ‘gewone Nederlanders’ onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit in kleine, lokale wateren. Waterschappen en andere overheden controleren de waterkwaliteit in grotere wateren, maar ook informatie over kleine wateren is belangrijk. Landelijk deden bijna 11000 mensen mee. Samen onderzochten zij zo’n 1100 wateren op helderheid, voedingstoffen en aanwezigheid van waterplanten. De resultaten bevestigen dat de waterkwaliteit in ons land ernstig onder druk staat: ongeveer een op de vijf wateren werd door de deelnemers beoordeeld als goed.

Resultaten ‘Vang de Watermonsters’ Delfland

Binnen het gebied van Delfland gingen bijna 100 deelnemers aan de slag. Zij gaven 30% van de onderzochte wateren het oordeel slecht en 70% matig. Het grootste gedeelte (70%) van de meetpunten het eindoordeel matig, en bijna 30% slecht en een meetpunt is beoordeeld als goed. Gemiddeld beoordeelden de deelnemers het water in ons gebied met een voldoende (6.0).

Hoogheemraad Marcel Belt: “De waterkwaliteit van de Nederlandse oppervlaktewateren is slecht. Ook in ons gebied. En dat moet echt veranderen. Wij willen dat het water in heel het gebied schoon, gezond en levend is en daar werken wij hard aan. Wij nemen maatregelen om de vervuiling van het water terug te dringen en het leven in en om het water te stimuleren.

Dat laatste doen wij door een samenhangend netwerk van nieuwe waternatuur aan te leggen. Denk daarbij aan natuurvriendelijke oevers, vissenbossen en drijfbladzones. Die maatregelen dragen bij aan een betere waterkwaliteit en de biodiversiteit.

Het bewerkstelligen van verbetering, dat kunnen wij niet alleen. Daarbij hebben wij iedereen nodig: andere overheden en partners als gemeenten, natuur- en milieuorganisaties, de omgevingsdiensten en de land- en tuinbouw. Vooral de grote negatieve invloed van voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen vanuit de land- en tuinbouw moet verdwijnen.

Het project Vang de Watermonsters helpt. Ten eerste omdat wij extra informatie krijgen over lokaal water en ten tweede omdat het onderzoek bijdraagt aan bewustwording van het belang van gezond water voor een gezonde leefomgeving en wat je daar als bewoner aan kunt doen. Dank dus aan alle deelnemers.”

Verrassende waterplek

Op basis van de resultaten van het onderzoek heeft elk deelnemend waterschap binnen het eigen gebied een waterparel uitgekozen. Dat zijn plekken waar het goed gaat met de waterkwaliteit en / of die positief worden beleefd door de deelnemers van het onderzoek.

Delfland heeft op basis van de belevingswaarde en meetresultaten het Laakkanaal in Den Haag uitgekozen. Het Laakkanaal ligt midden in de stad, is 40 meter breed en ruim 3 meter diep. Door de diepte en de steile, harde oevers is het voor planten lastig om zich in dit kanaal te vestigen. Maar die zijn er wel en dat maakt het voor allerlei waterdieren een geschikte omgeving. Dat maakt het water aantrekkelijk.

Mevrouw Alderliesten deed mee aan Vang de Watermonsters: “Ik woon letterlijk op het kanaal en was erg benieuwd wat de kwaliteit van het water is waar ik ’s zomers ook wel eens in zwem. Ik denk dat het de laatste jaren verbeterd is. Er wordt minder troep geloosd, maar zwerfafval zie ik nog wel veel drijven. Verder zie ik meerkoeten elk jaar broeden naast mijn huis. Ik zie futen, aalscholvers, waterhoentjes, eenden, vaak kuifeenden en (helaas) steeds meer nijlganzen.”

Laakkanaal
Laakkanaal Den Haag

Maatregelen in en rondom huis

In en rond huis kan iedereen bijdragen aan een betere waterkwaliteit. Door ervoor te zorgen dat er geen plastic en ander afval in het water komt. Door geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken die slecht zijn voor bodem en water. Ook het groener maken van je straat, tuin en omgeving door tegels te vervangen door planten of gras draagt bij. Vang water op in een regenton of koppel de regenpijp af. Zo kan het regenwater beter weglopen en stroomt het riool minder vaak over bij hoosbuien.


Resultaten Vang de Watermonsters 2021