Overheden en waterbedrijven werken intensiever samen aan klimaatbestendige regio

18 november 2021

Het klimaatbestendig maken van de regio moet sneller. Dat is een belangrijke aanleiding voor de nauwere samenwerking van overheden en waterbedrijven in Delfland om de regio aan te passen aan steeds extremer weer. Op 19 november 2021 ondertekenen elf gemeenten, twee drinkwaterbedrijven en het Hoogheemraadschap van Delfland de zogenoemde Samenwerkingsovereenkomst klimaatadaptie werkregio Delfland 2022-2024.

Naast de drinkwaterbedrijven Evides en Dunea gaat het om de gemeenten Delft, Den Haag, Maassluis, Midden-Delfland, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Schiedam, Vlaardingen, Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland. Ook de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ondersteunen deze samenwerking.

“In onze regio Delfland is het goed toeven. Wij willen de hoge kwaliteit en veelzijdigheid van onze regio behouden en hebben de opgave onze sterk verstedelijkte regio klimaatbestendiger te maken. Samen kunnen we de gevolgen van toenemende hitte, droogte en overstromingen beter beperken,” zegt wethouder Ilona Jense van Pijnacker-Nootdorp namens de partners.

Samen sterker en beter

De partijen zijn in verschillende verbanden al bezig met ontwikkeling en realisatie van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Er zijn al veel goede initiatieven en maatregelen genomen, maar dat is niet genoeg. Regio Delfland wil vooroplopen in de uitwerking van klimaatadaptatie en het aanpassen van het leefgebied versnellen. Hoogheemraad Manita Koop: “We hebben samen een agenda opgesteld om kennis met elkaar te ontwikkelen en te delen, de uitvoering te versnellen en bewustwording te vergroten. Daarbij betrekken we bewoners, ondernemers en andere partijen en voorzien ze van advies en steun bij wat ze zelf kunnen doen.”

Concrete maatregelen zijn bijvoorbeeld: de aanleg van groene daken, meer groen in versteende openbare ruimte of water bergen onder een plein. Zo kan de bodem weer als spons gaan werken, vangen we water op voor tijden van droogte, is er minder kans op wateroverlast en is er meer verkoeling op en in de straat (ook leidingwater moet koel blijven). Maar ook meer water vasthouden in het landelijk gebied en een klimaatbestendige glastuinbouw zijn belangrijke doelstellingen. Voor inwoners en bedrijven geldt de oproep: ga bewust en duurzaam met water om én draag bij aan wateropvang, vervang je tegels in je tuin voor groen!

Nu in actie komen

De deltacommissaris Peter Glas van het Nationaal Deltaprogramma is aanwezig bij de ondertekening van deze regionale samenwerkingsovereenkomst. De oproep van Glas: “Iedere schop in de grond moet klimaatbestendig zijn. Het is belangrijk om nu al rekening te houden met de lange termijngevolgen van de klimaatverandering, waarmee we voorkomen dat we de gevolgen van klimaatverandering doorschuiven naar toekomstige generaties. Dit vereist een goede samenwerking tussen de ‘waterpartijen’ en de ‘ruimtelijke ordenaars’.”

Deelnemende partners aan deze regionale samenwerking:

Logos alle partners bij elkaar_1