Extra aandacht voor vleermuizen bij nieuw gemaal Vlietpolder

10 november 2021

Vlak bij de Wollebrand in Naaldwijk is afgelopen jaar hard gewerkt aan een nieuw gemaal. Dit gemaal Vlietpolder vervangt een oud gemaal dat stamt uit 1950. Het is een modern en duurzaam gemaal met grotere pompcapaciteit. Naast een sedum dak, extra koude- en warmte isolatie in de gevels en een windmolen, is er ook een verblijfplaats voor vleermuizen gemaakt. Hoogheemraad Manita Koop opende vanmiddag het gemaal.

Het nieuwe gemaal is met een capaciteit van 72.000 liter per minuut beter in staat om regenwater bij hevige buien weg te pompen. Zo houden we het water in de Vlietpolder en omgeving op het juiste peil. Net zoals bij alle andere nieuwe gemalen zijn er visvriendelijke pompen geplaatst, zodat vissen veilig het gemaal kunnen passeren. Het poldergemaal staat vlakbij de waterskivijver Wollebrand, die ook als waterberging kan worden ingezet. Door middel van 2 klepstuwen kan bij veel regen extra water worden geborgen in de skivijver.  De aansturing van deze stuwen vindt plaats via gemaal Vlietpolder.

Sedum dak, isolatie en een windmolen

Het energieverbruik van het nieuwe gemaal heeft extra aandacht gekregen: bij het dak, glas en de gevels is extra koude- en warmte-isolatie toegepast. Op het dak is sedum aangebracht. En een kleine windmolen op het gemaalterrein zorgt voor extra opwekking van energie.

Verblijfplaats voor vleermuizen

Voordat er gestart kon worden, werden we verrast door de gewone dwergvleermuis in de oude dienstwoning bij het gemaal. Met ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming is het pand ongeschikt gemaakt voor de vleermuizen. Er zijn gaten in de muren gemaakt, zodat er tocht ontstond. En de dakpannen zijn verwijderd en de woning is dichtgetimmerd. Bij de nacontrole bleek dat de vleermuizen uit de woning waren vertrokken. Daarna konden de werkzaamheden starten.
In de gevel van het nieuwe gemaal is een verblijfplaats voor vleermuizen ingebouwd. Ook in bomen rondom het gemaal zijn vervangende verblijfplaatsen opgehangen.